Fielmann gebruikt cookies om u de best mogelijke service te geven. Als u op de website verder surft, stemt u in met het gebruik van cookies.
Fielmann in uw buurt zoeken

Verklaring gegevensbescherming en uitleg van het gebruik van Cookies

Fielmann neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich bij de verwerking van persoonlijke gegevens nauwgezet aan de regelgeving hieromtrent in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Hieronder willen we u in het kader van de AVG informeren over wanneer en met welk doel persoonlijke gegevens op onze internetpagina's verwerkt worden.


1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Volgens Art. 4 lid 1 van de AVG valt onder persoonlijke gegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene'); als identifi-ceerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Als u bij het gebruik van onze website gegevens over uw gezichtsscherpte of andere medi-sche informatie invoert die noodzakelijk is voor de correctie van de gezichtsscherpte met een bril of contactlenzen, valt dit onder gezondheidsgegevens in de zin van artikel 4 lid 15 van de AVG. Dit zijn persoonlijke gegevens die een bijzondere bescherming genieten.


2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze website is Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg in Duitsland.

U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken via datenschutz@fielmann.com of via ons postadres, met de toevoeging 'functionaris gegevensbescherming'.


3. Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft u de volgende rechten tegenover ons:

 • Recht van inzage (Art. 15 AVG),
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG) en/of wissing volgens het 'recht op vergetelheid' (Art. 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG),
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking (Art. 21 lid 1 AVG) en specifiek het recht van bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing (Art. 21 lid 2 AVG),
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens ('data-overdraagbaarheid', Art. 20 lid 1 AVG).

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u bij het gebruik van de website toestemming heeft verleend voor het verwerken van uw gegevens, kunt u deze toestemming altijd voor de toekomst weer intrekken. 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wordt gebaseerd op een afweging van belangen, kunt u een bezwaar indienen tegen deze verwerking (Art. 21 lid 1 AVG).

Dit is van toepassing bij gegevensverwerking die niet essentieel is voor de navolging van een afspraak of contract met u. Dit zullen wij altijd toelichten, zoals hier nader wordt beschreven. Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen we u vragen om de reden waarom we uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, brengen we de situatie in kaart en zullen we de gegevensverwerking terugdraaien of aanpassen, of we zullen aan u uitleggen op welke dwingende gerechtvaardigde gronden we de verwerking toch doorvoeren.

Los daarvan kunt u altijd en zonder opgave van reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en gegevensanalyse (Art. 21 lid 2 AVG). 


4. Verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website

a) Protocol van het website-bezoek

Bij gebruik van de websites van Fielmann worden er op onze server bepaalde gegevens automatisch opgeslagen, ten behoeve van de systeemadministratie, en voor statistische en veiligheidsdoeleinden. Bij dat laatste gaat het vooral om bescherming tegen aanvallen op de IT-infrastructuur. Als het hierbij om persoonsgegevens in de zin van Artikel 4 lid 1 AVG gaat, is deze verwerking gehouden aan de vereiste in Artikel 6 lid 1f AVG.

 • IP-adres 
 • geopende pagina/naam van geopende bestand 
 • datum en tijdstip waarop geopend
 • overgedragen gegevens 
 • melding of het openen/inzien gelukt is 
 • verwijzende pagina indien het openen/inzien via een externe link plaatsvond,
 • en de zoekterm indien het openen/inzien via een externe zoekmachine plaatsvond
 • gebruikte browsersoftware bij het bezoek van de webpagina (taal, versie en configuratie)
 • Informatie over het besturingssysteem van uw device en de gebruikte interface

De gegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm verzameld ter analyse van het algemene gebruikersgedrag. Door deze statistische analyses kunnen we de internetpagina's van Fielmann gebruiksvriendelijker voor u maken en aanpassen aan uw behoeften. Er vindt geen andere toepassing plaats en de gegevens worden zeker niet verbonden met persoonsgegevens.

De hierboven genoemde protocollaire gegevens worden standaard gedurende 7 dagen op onze servers opgeslagen en daarna gewist tenzij Fielmann wettelijk verplicht is gegevens langer te bewaren. In dat geval is de langduriger opslag gebaseerd op Art. 6 lid 1 zin 1c AVG.

b) Gebruik van cookies op onze websites

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw device worden opgeslagen en waarin bepaalde instellingen en gegevens staan ter uitwisseling met onze systemen of de systemen van onze dienstverleners bij het gebruik van uw webbrowser. Er zijn twee verschillende soorten cookies: zogeheten session-ID-cookies, die direct gewist worden als u uw browser afsluit, en permanent-cookies die voor langere tijd op uw systeem worden opgeslagen.

U kunt alle reeds opgeslagen cookies uit uw browserinstellingen verwijderen en de opslag van cookies in de toekomst deactiveren.  We wijzen u erop dat bij deactivering van cookies wellicht niet alle functies van de websites gebruikt kunnen worden. 

Op onze websites worden de volgende cookies gebruikt:

Fielmann-cookies:

 • Server-cookies
 • State-save-cookies
 • Longterm-cookies
 • Geheugenlijst (State-save-cookie)
 • Cookie-layer-accept (State-save-cookie)

Third-party-cookies:

 • Chartbeat (Analyse)
 • Mapp (Reclame, Analyse)
 • Google Analytics (Analyse)
 • DoubleClick (Reclame)
 • Tradedesk (Reclame)
 • Google (Reclame)
 • AppNexus (Reclame)
 • crazyEgg (Analyse)

c) Webanalyse en gepersonaliseerde reclame

Om ons aanbod voortdurend te kunnen verbeteren en optimaliseren, en om gepersonaliseerd reclame te kunnen maken op basis van uw interesses, maken we gebruik van de hieronder beschreven webtracking- en analysediensten van derden:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Via de statistieken die hiermee worden gemaakt, kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Verder gebruikt deze website Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen. Die wordt via een user-ID uitgevoerd. Als u een Google-gebruikersaccount heeft kunt u in de instellingen daarvan onder 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens' de 'apparaatoverstijgende analyse' van uw gebruik deactiveren.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 lid 1 zin 1f AVG. Het IP-adres dat ten behoeve van Google Analytics vanaf uw browser wordt overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code '_anonymizeIp();' om de anonieme overdracht van IP-adressen te waarborgen. Op die manier worden IP-adressen verkort doorgegeven en is de herleidbaarheid naar personen uitgesloten. Indien gegevens die via u worden verkregen naar een persoon verwijzen, wordt dit dus direct uitgesloten waarbij de identificeerbare gegevens worden gewist.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapportages te maken over de activiteit op de website en andere diensten omtrent het website-gebruik en internetgebruik aan de website-eigenaar te verlenen. Bij de uitzonderingsgevallen waarin persoonlijke gegevens in de VS worden overgedragen houdt Google zich aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door een cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt standaard overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt de opslag van cookies blokkeren door een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er wel op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien de overdracht van door cookies geregistreerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van die gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin achter de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Verder kunt u het gebruik van Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Daarmee wordt een zogeheten optout-cookie op uw apparaat opgeslagen dat verhindert dat Google Analytics persoonlijke gegevens verwerkt. Denkt u eraan dat wanneer u alle cookies tegelijk van uw device verwijdert, ook deze optout-cookies worden verwijderd en u deze dus opnieuw moet instellen als u daarna deze gegevensoverdracht wilt blijven verhinderen. Optout-cookies worden per browser en per computer/device ingesteld. U moet ze dus in elke browser, computer of ander device afzonderlijk activeren. 

Doubleclick by Google

Deze website maakt gebruik van de online-marketingtool DoubleClick by Google ('DoubleClick'). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te selecteren die op de gebruiker zijn toegespitst, rapportages over reclame-performance te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meerdere keren dezelfde advertentie ziet. Via een cookie-ID houdt Google bij welke advertenties in welke browser getoond zijn om zo te kunnen voorkomen dat ze steeds opnieuw worden getoond. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zogeheten conversies registreren die betrekking hebben op reclameboodschappen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de reclamant bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google slaan DoubleClick-cookies geen persoonlijke gegevens op.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser een directe verbinding met de server van Google.  Door het gebruik van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u een bepaald onderdeel van onze internetsite heeft bezocht of een advertentie van ons heeft aangeklikt. Indien u een account bij een Google-dienst heeft kan Google uw bezoek ook aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent bestaat wel de mogelijkheid dat Google uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

U kunt deze trackingsprocessen op verschillende manieren verhinderen:

a) door bepaalde instellingen in uw browser-software, met name onderdrukking van third-party-cookies zodat u geen advertenties van derden meer te zien krijgt;

b) door deactivering van cookies voor conversion-tracking, waarbij u uw browser zo instelt dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd, https://adssettings.google.com, al wordt deze instelling gewist als u alle cookies wist;

c) door deactivering van de op bezoekersvoorkeuren gebaseerde advertenties door aanbieders die meedoen met het zelfreguleringsinitiatief 'About Ads', via de link https://www.aboutads.info/choices, al wordt deze instelling gewist als u alle cookies wist;

d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van onze websites volledig kunt benutten.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens vormt een belangenafweging waaruit voortvloeit dat de hierboven beschreven verwerking van uw persoonlijke gegevens geen zwaarder wegende tegengestelde belangen van u schendt (Art. 6 lid 1 zin 1f AVG). Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.de/doubleclick, en over bescherming persoonsgegevens door Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Ook kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken via https://www.networkadvertising.org

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketing-functie van Google. Dit is een functie waarmee Google advertenties uit het eigen adverteerdersnetwerk toont aan bezoekers van de website, gebaseerd op de voorkeuren van de bezoeker. Hierbij worden cookies ingezet om een bezoeker te herkennen wanneer deze een website uit het adverteerdersnetwerk van Google opent. Op deze pagina kunnen dan advertenties getoond worden die specifiek over inhoud gaan die de bezoeker eerder heeft geopend op een andere website die gebruikmaakt van de remarketing-functie van Google. Google geeft aan dat ze hierbij geen gebruik maken van persoonlijke gegevens. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens vormt een belangenafweging waaruit voortvloeit dat de hierboven beschreven verwerking van uw persoonlijke gegevens geen zwaarder wegende tegengestelde belangen van u schendt (Art. 6 lid 1 zin 1f AVG).

Mocht u desondanks geen prijs stellen op de remarketing-functie van Google dan kunt u deze definitief deactiveren door de betreffende instellingen onder https://adssettings.google.com/ aan te zetten. Een andere mogelijkheid is dat u de inzet van cookies voor reclame op basis van bezoekersvoorkeuren binnen adverteerdersnetwerken deactiveert door de aanwijzingen onder https://optout.networkadvertising.org te volgen. Meer informatie over Google Remarketing en de verklaring gegevensbescherming van Google kunt u vinden onder https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Chartbeat

Op deze website wordt ook de web-analysetool 'ChartBeat' gebruikt van Chartbeat Inc. op 826 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, USA. Voor de analyse van het websitegebruik worden door ChartBeat bepaalde gebruiksgegevens uit uw browser opgeroepen en geanalyseerd. Om die gebruiksgegevens te kunnen opvangen kan ChartBeat gebruikmaken van een of meer cookies. Van uw device wordt het op dat moment toegewezen IP-adres en een deels device-specifiek klantnummer doorgegeven. Het IP-adres wordt alleen gebruikt om de internet-sessie te herkennen en uw locatie (op stads- of regionaal niveau) te zien. Wij ontvangen alleen statistische, gegroepeerde gegevens zonder de mogelijkheid om deze terug te voeren naar een persoon.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens vormt een belangenafweging waaruit voortvloeit dat de hierboven beschreven verwerking van uw persoonlijke gegevens geen zwaarder wegende tegengestelde belangen van u schendt (Art. 6 lid 1 zin 1f AVG). Meer informatie over ChartBeat vindt u onder https://chartbeat.com/about/.. De verklaring gegevensbescherming van ChartBeat vindt u onder https://chartbeat.com/privacy.

CrazyEgg.com

Deze website maakt gebruik van de tracking-tool CrazyEgg.com om steekproefsgewijs opnamen te maken van sommige bezoeken, uitsluitend met geanonimiseerde IP-adressen. Deze tracking-tool maakt het mogelijk om door gebruikmaking van cookies te evalueren hoe u de website gebruikt (bijv. welke inhoud wordt aangeklikt). Daarmee wordt een visueel gebruiksprofiel gemaakt. Alleen gebruiksprofielen onder pseudoniem worden aangemaakt.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens vormt een belangenafweging waaruit voortvloeit dat de hierboven beschreven verwerking van uw persoonlijke gegevens geen zwaarder wegende tegengestelde belangen van u schendt (Art. 6 lid 1 zin 1f AVG). U kunt te allen tijde deze opname, verwerking en registratie van gegevens door CrazyEgg tegengaan door de instructies onder https://www.crazyegg.com/opt-out te volgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij CrazyEgg.com vindt u onder https://www.crazyegg.com/privacy.

Mapp DMP-Technologie

Deze website maakt gebruik van een tag van de firma MEME Germany GmbH, Dachauer Straße 63, 80335 München in Duitsland, die de gebruiks- en bewegingsgegevens op aanbiedingen van Fielmann bijhoudt. De opgenomen gegevens krijgen een pseudoniem en zijn niet te traceren naar een persoon. Rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw gegevens vormt Art. 6 lid 1 zin 1f AVG.

Meer informatie over dit proces kunt u vinden op de website van de aanbieder [https://flxone.com/privacy-statement/]. U kunt via deze link verhinderen dat deze gegevens worden verwerkt: https://go.flx1.com/opt-out. Door te klikken op de link daar achter laat u het systeem een optout-cookie installeren waardoor er verder geen klant-activiteiten door het systeem worden ondervangen. Houdt u er rekening mee dat dit soort optout-cookies ook verdwijnen bij het wissen van uw browser-cookies en dat u deze daarna dus opnieuw via de betreffende website moet installeren.

Fonts.com

Deze website maakt gebruik van 'fonts.com', een lettertype-dienst van Linotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg in Duitsland ('fonts.com'). Bij elk bezoek aan deze website worden bestanden van een 'fonts.com'-server geladen om de tekst op de website in een bepaald lettertype te kunnen tonen. Hierbij kan uw IP-adres worden overgedragen aan een server van 'fonts.com' en opgeslagen worden in het kader van het gebruikelijke weblog-proces. De verdere verwerking van deze informatie valt onder verantwoordelijkheid van 'fonts.com'. Voor de betreffende voorwaarden en instellingsmogelijkheden kunt u kijken op Gegevensbescherming opmerkingen van 'fonts.com'.

The Trade Desk

Deze website maakt gebruik van technologie van The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA. Hiermee wordt met behulp van cookies informatie over het surfgedrag van websitebezoekers op zuiver geanonomiseerde wijze opgeslagen voor marketingdoeleinden. Er worden hierbij geen persoonsgerelateerde gegevens verzameld of opgeslagen.

U kunt te allen tijde de verwerking van de cookie-gegevens die The Trade Desk genereert tegengaan via https://www.adsrvr.org/. Meer informatie over gegevensbescherming bij The Trade Desk vindt u onder https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

d) Integratie overige diensten en inhoud van derden

Op een aantal pagina's van deze webshop wordt inhoud geïntegreerd. Om gebruik te maken van het online-aanbod van derden is het altijd nodig dat de aanbieder van die inhoud het IP-adres van de gebruiker ziet. Zonder het IP-adres kan immers de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker worden verzonden. Voor de presentatie van deze inhoud is dus het IP-adres nodig. Wij doen er alles aan om alleen inhoud te gebruiken waarvan de aanbieder het IP-adres enkel voor het aanleveren van de inhoud gebruikt. We hebben er echter geen invloed op als een third-party aanbieder het IP-adres bijvoorbeeld ook opslaat voor statistische doeleinden. Als dit bij ons bekend is, brengen we de gebruiker ervan op de hoogte.

Google Maps

Op onze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u direct op onze website interactieve kaarten tonen en kunt u gebruik maken van deze handige kaartfunctie. Door uw bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina op onze website heeft bezocht. Daartoe worden de gegevens zoals onder nummer 3 vermeld overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet een gebruikersaccount van Google heeft en of u zich hiermee aanmeldt of niet. Als u bij Google bent ingelogd worden uw gegevens direct aan uw account toegevoegd. Als u die koppeling met uw profiel in Google niet wilt, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voorkeurgeoriënteerde inrichting van hun website. Deze analyse dient vooral (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) voor het genereren van voorkeursgeoriënteerde reclame en om andere gebruikers in het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen deze vorming van gebruikersprofielen. Dit kunt u bij Google doen. Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van gegevens door Google, uw rechten hieromtrent en de mogelijkheid om instellingen te wijzigen om uw privacy te beheren vindt u onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Op een aantal pagina's van deze website worden video's gebruikt van het platform Vimeo, een service van Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Hun informatie over gegevensbescherming is hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.


5. Verwerking van persoonlijke gegevens bij contactaanvragen via de website

Als u persoonlijke gegevens invoert in een van onze contactformulieren, worden deze altijd op onze website verwerkt. Deze gegevens worden samen met de inhoud van uw contactaanvraag doorgestuurd naar het betreffende aanspreekpunt bij Fielmann (bijvoorbeeld naar onze klantenservice bij vragen over onze producten, naar onze afdeling Investor-Relations bij vragen over Fielmann-aandelen enz.). Daar worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken voor het hieronder nader beschreven doel.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de navolging van een afspraak met u of het nemen van maatregelen naar aanleiding van een aanvraag (Art. 6 lid 1 zin 1b AVG). Verder worden de gegevens niet meer verwerkt. Tenzij daarna anders wordt afgesproken worden uw gegevens alleen opgeslagen totdat het betreffende doel is bereikt.


6. Online solliciteren / optiker-werden.de

Op de website www.optiker-werden.de heeft u de mogelijkheid online te solliciteren op daar vermelde vacatures of een open sollicitatie te sturen. Als u het sollicitatieformulier gebruikt, opent een nieuw venster met het contactformulier. Deze wordt beheerd door de online-sollicitatiedienst 'Beesite' van de milch & zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AG, Friedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen in Duitsland. Beesite draagt uw gegevens na afsluiting van uw online sollicitatie over aan Fielmann, waar ze worden opgeslagen om later te worden gebruikt.

De personeelsafdeling van Fielmann stuurt uw sollicitatie in het kader van de sollicitatieprocedure door naar de vestiging van de Fielmann-groep waarvoor de vacature was geplaatst. Met een open sollicitatie doen we wat in de brief gevraagd wordt en nemen we uiteraard eventuele beperkingen die u stelt in acht. De hierboven beschreven verwerking van gegevens gebeurt omwille van een verzoek omtrent maatregelen met het oog op een mogelijke toekomstige arbeidsrelatie tussen de betreffende vestiging en u (§ 26 BDSG nF).


7. Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich aanmelden om regelmatig e-mail over aanbiedingen en/of informatie voor investeerders te ontvangen ('Nieuwsbrief'). De aanmelding voor onze Nieuwsbrief met aanbiedingen gebeurt via een zogeheten dubbele opt-in, waarbij u na aanmelding direct een e-mail ontvangt met een link om de aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand anders uw e-mailadres voor nieuwsbrieven kan aanmelden.

Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden door Fielmann volgens een protocol behandeld zodat we zo nodig kunnen aantonen dat we ons aan de regelgeving houden. Onderdeel daarvan is dat we het tijdstip van aanmelding en bevestiging opslaan evenals het IP-adres. Met het aanvragen van de nieuwsbrief stemt u in met de ontvangst daarvan (§ 7 par 2 nr. 3, en par 3 UWG) en met de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens (Art. 6 lid 1 zin 1a AVG). U kunt uw inschrijving voor onze nieuwsbrief te allen tijde beëindigen. Daarmee trekt u met directe ingang uw toestemming voor de toekomst in.


8. Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Uw persoonlijke gegevens worden standaard niet aan derden doorgegeven. Bij uitzondering is er sprake van een overdracht van persoonsgegevens binnen de Fielmann-groep, als dit nodig is voor het beantwoorden van een vraag van u of voor het beoordelen van een sollicitatie.

Verder kan het op grond van de UAVG of eventuele andere wetgeving verplicht zijn per-soonsgegevens over te dragen aan een autoriteit (Art. 6 lid 1 zin 1c AVG).


9. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Fielmann beschermt uw gegevens door technische en organisatorische maatregelen tegen onrechtmatige toegang of verlies. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van technologische ontwikkelingen.


10. Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming:

Fielmann AG
- Datenschutzbeauftragter -
Weidestraße 118a
22083 Hamburg

datenschutz@fielmann.com