Zeichenfläche 4 Servi c e d a c oustique auditi v e Servizio per appa r e c chi acustici Compass Rechnung PayPal Visa Mastercard
Fielmann in uw buurt zoeken

Verklaring gegevensbescherming

Fielmann gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zij volgt daarbij de regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Hieronder informeren wij u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvinden in het kader van uw gebruik van onze internetpagina's en bij het gebruik van onze online dienstverlening, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG (art. 4 sub 1 AVG) zijn persoonsgegevens alle informatie die direct of indirect te herleiden is naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Daaronder vallen bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres, maar ook het IP-adres waarmee u onze diensten gebruikt. Als u bij gebruik van onze diensten informatie verstrekt over uw gezichtsvermogen of andere medische informatie die nodig is voor het verstrekken van corrigerende visuele hulpmiddelen zoals contactlenzen, gaat het om ‘gegevens over gezondheid’ in de zin van art. 4 sub 15 AVG, die speciale bescherming genieten als bijzondere persoonsgegevens.


2. Verantwoordelijke

De verweringsverantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerkingen die in dit kader plaatsvinden is:
 
Fielmann AG & Co. Service KG
An den Flugzeughallen 3
D-14712 Rathenow

Klantenservice
Tel.: 0800 3435626 (gratis)
e-mail: kundenservice@fielmann.com

Klantenservice Contactlenzen
Tel.: 00800 22233444 (gratis)
e-mail: kontaktlinsen@fielmann.com


3. Functionaris Gegevensbescherming

Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via datenschutz@fielmann.com of per post via Fielmann AG, Datenschutzbeauftragter, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg.


4. Verwerkingen van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website en bij uw gebruikmaking van online diensten

a) Registratie websitebezoek

Bepaalde gegevens worden automatisch op onze servers opgeslagen ten behoeve van het systeembeheer, voor statistische doeleinden of voor beveiligingsdoeleinden, met name voor de bescherming tegen aanvallen op onze IT-infrastructuur. Als het hierbij om persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1 AVG gaat, baseren wij deze verwerking op de wettelijke grondslag uit  artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • geopende pagina
 • naam van geopend bestand 
 • datum en tijdstip van opening van de pagina of het bestand
 • overgedragen datavolume 
 • melding of het bezoek/openen succesvol was 
 • de verwijzende pagina, als het bezoek/openen via een externe link plaatsvindt, en de zoekterm, als het bezoek/openen via een externe zoekmachine plaatsvindt
 • de gebruikte browsersoftware voor het openen (taal, versie en configuratie)
 • gegevens van het besturingssysteem van uw device en de gebruikte interface

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden standaard gedurende 7 dagen op onze servers opgeslagen en daarna gewist, tenzij Fielmann wettelijk verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval is die verplichte langere opslag gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub c van de AVG.

b) Gebruik van cookies en voorkeuren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarin bepaalde instellingen en gegevens staan ter uitwisseling met onze systemen of met de systemen van onze dienstverleners bij het gebruik van uw webbrowser. Verschillende soorten cookies kunnen worden gebruikt: zogeheten sessie-ID-cookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die voor langere tijd op uw apparaat worden opgeslagen. Dit kunnen cookies van Fielmann zijn of van derden, zoals hieronder vermeld.

Gedetailleerde informatie over de door ons gebruikte cookies kunt u in de onderstaande lijst vinden.

U heeft te allen tijden de mogelijkheid om de door u gegeven toestemming in te trekken of de vanwege onze gerechtvaardigde belangen gebruikte cookies te deactiveren en om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens ('Opt-Out').

U kunt uw instellingen voor het gebruik van cookies wijzigen door op de volgende knop te klikken en uw toestemming voor de toekomst vrijelijk in te trekken:

Ook kunt u alle reeds opgeslagen cookies uit uw browserinstellingen verwijderen en de opslag van cookies voor de toekomst deactiveren. We wijzen u erop dat u bij deactivering van cookies wellicht niet alle functies van de web-pagina's kunt gebruiken. U kunt ook uw bezwaar tegen het gebruik van cookies voor onlinemarketingdoeleinden aangeven door gebruik van verschillende diensten van derden, bijvoorbeeld via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/, met name wanneer het tracking cookies betreft.

c) Diensten die gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën

De wettelijke grondslag voor de verwerking door ons middels de hieronder genoemde partijen, die gebruikmaken van cookies of vergelijkbare technologieën, zijn

 • Uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), voor zover wij u daarom vragen,
 • voor zover deze niet anders wordt vermeld, de noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, sub f AVG).

Fonts.com

Deze website maakt gebruik van 'fonts.com', een service voor lettertypen van Linotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ('fonts.com'). Bij elk bezoek aan deze website worden bestanden van een 'fonts.com'-server geladen om de tekst op de website in een bepaald lettertype te kunnen tonen, om u een optimale en aangename weergave van de website te bieden. Hierbij kan uw IP-adres worden doorgegeven aan een server van 'fonts.com' en opgeslagen worden in het kader van het gebruikelijke weblog-proces. De verdere verwerking van deze informatie is op 'fonts.com' verplicht; de bijbehorende voorwaarden en instellingsmogelijkheden kunt u bij Privacybeleid 'fonts.com' vinden.

Sentry

Om onze sites en applicaties foutloos te laten werken, maken we gebruik van de dienst Sentry van Functional Software Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107.  Door real-time monitoring worden fouten op de pagina's of in de applicatie gedetecteerd en direct gecorrigeerd. Zo onderhouden we de technische stabiliteit van onze dienstverlening.
 
De gegevens die voor dit doel worden verzameld, zoals de apparaatgegevens, de fout en het tijdstip van de fout, worden zonder uw persoonsgegevens verzameld ofwel direct geanonimiseerd, en na de evaluatie van de fout gewist.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Sentry: https://sentry.io/privacy/. Doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte vindt alleen plaats overeenkomstig artikel 44f van de AVG, of, indien er geschikte garanties bestaan, overeenkomstig artikel 46 van de AVG.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google'). Met behulp van de statistieken die hiermee worden gemaakt, kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Verder gebruikt deze website Google Analytics voor een analyse van bezoekersstromen met cross-device-tracking. Dit wordt via een user-ID uitgevoerd. Als u een Google-gebruikersaccount heeft kunt u in de instellingen daarvan onder 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens' de 'apparaatoverstijgende analyse' van uw gebruik deactiveren.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code '_anonymizeIp();' om te waarborgen dat slechts een deel van uw IP-adres wordt overgedragen.. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort.  Bij het gebruik van Google Analytics worden andere gebruiksgegevens verzameld, waarmee in individuele gevallen persoonlijke identificatie mogelijk is, zoals een link naar een bestaand Google-account.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapportages over de websiteactiviteiten op te stellen en de exploitant van de website verdere diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet. Voor gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, zijn er passende waarborgen in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door een cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt standaard doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt de opslag van cookies blokkeren door een instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er wel op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens en de gegevens over uw gebruik van de website verzamelt en verwerkt, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt daarnaast het gebruik van Google Analytics voorkomen, door op deze link te klikken: Google Analytics uitschakelen. Daarmee wordt een zogeheten opt-outcookie op uw device opgeslagen, dat voorkomt dat Google Analytics persoonsgegevens verwerkt. Vergeet niet dat wanneer u alle cookies tegelijk van uw apparaat verwijdert, dat dan ook deze opt-outcookies worden verwijderd en u deze dus opnieuw moet instellen als u daarna wilt blijven verhinderen dat er gegevens worden verzameld. Opt-outcookies worden per browser of device geplaatst en moeten dus bij elke browser, computer of ander device afzonderlijk worden geactiveerd.

Google Ads

Deze website maakt gebruik van de online-marketingtool Google Ads van Google.

Google Ads gebruikt cookies om advertenties te tonen die relevant zijn voor de gebruikers en om de prestaties van marketingcampagnes te verbeteren of te voorkomen dat gebruikers dezelfde advertenties vaker zien. Via een cookie-ID houdt Google bij welke advertenties in welke browser getoond zijn om zo te kunnen voorkomen dat ze steeds opnieuw worden getoond. Daarnaast kan Google gebruikmaken van cookie-ID's om de zogenoemde ‘conversie’ van advertenties bij te houden. Dit ziet bijvoorbeeld op de situatie dat een gebruiker een Google Ads advertentie ziet en later met dezelfde browser naar de website van de adverteerder gaat en daar een aankoop doet op basis van die advertentie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser een directe verbinding met de server van Google.  Door de inzet van Google Ads ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u een account heeft bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw account koppelen.

Zelfs als u geen account bij Google heeft of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Google uw IP-adres verwerkt.

a) door bepaalde instellingen in uw browser-software, met name onderdrukking van third-party-cookies zodat u geen advertenties van derden meer te zien krijgt;

b) door deactivering van cookies voor conversion-tracking, waarbij u uw browser zo instelt dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, al wordt deze instelling gewist als u alle cookies wist;

c) door deactivering van de op bezoekersvoorkeuren gebaseerde advertenties door aanbieders die meedoen met het zelfreguleringsinitiatief 'About Ads', via de link https://www.aboutads.info/choices, al wordt deze instelling gewist als u alle cookies wist; 

d) door permanente deactivering in uw browser via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van onze websites volledig kunt benutten.

Meer informatie over Google Ads van Google vindt u via https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. Informatie over de omgang met persoonsgegevens bij Google in het algemeen vindt u via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Ook kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bekijken via https://www.networkadvertising.org

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google. Dit is een functie waarmee Google advertenties uit het eigen adverteerdersnetwerk toont aan bezoekers van de website, gebaseerd op de voorkeuren van de bezoeker. Hierbij worden cookies ingezet om een bezoeker te herkennen wanneer deze een website uit het adverteerdersnetwerk van Google opent. Op deze pagina kunnen dan advertenties getoond worden die specifiek over inhoud gaan die de bezoeker eerder heeft geopend op een andere website die gebruikmaakt van de remarketingfunctie van Google.

Als u echter niet wilt dat de remarketingfunctie van Google werkt, kunt u deze ook uitschakelen door de bijbehorende instellingen onder https://adssettings.google.com/ te maken. U kunt ook eventueel het gebruik van cookies uitschakelen voor de op interesses gebaseerde advertenties, via het Advertising Network Initiative, door de aanwijzingen op https://optout.networkadvertising.org op te volgen. Kijk voor meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

The Trade Desk

Deze website maakt gebruik van technologie van The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, Verenigde Staten. Hiermee wordt met behulp van cookies informatie over het surfgedrag van websitebezoekers op zoveel mogelijk geanonimiseerde wijze opgeslagen voor marketingdoeleinden.

Meer informatie over gegevensbescherming bij The Trade Desk is te vinden op https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

CrazyEgg.com

Deze website maakt gebruik van de tracking-tool CrazyEgg.com om steekproefsgewijs opnamen te maken van sommige bezoeken, uitsluitend met geanonimiseerde IP-adressen. Deze tracking-tool maakt het mogelijk om door gebruikmaking van cookies te evalueren hoe u de website gebruikt (bijv. welke inhoud wordt aangeklikt). Daarmee wordt een visueel gebruiksprofiel gemaakt. Er worden alleen gebruiksprofielen onder pseudoniem aangemaakt.

Meer informatie over gegevensbescherming bij CrazyEgg.com vindt u onder https://www.crazyegg.com/privacy.

Facebook Ads, Pixel en Custom Audience

Wij gebruiken online-marketingdiensten van de aanbieder Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ('Facebook').

Facebook Ads, Facebook Pixel en Website Custom Audience worden daarbij gebruikt met inbegrip van retargeting.

Met Facebook-Pixel plaatst Facebook bij het openen van onze website cookies in uw browser. Met behulp van Facebook-Pixel kan Facebook bezoekers van onze website herkennen als zij ook gebruiker van Facebook zijn, en indelen in interessegroepen (interesse voor bepaalde producten en aanbiedingen op de bezochte website).
 
Aan de cookies worden dan zogeheten gebruikersprofielen gekoppeld, waarin relevante informatie over de gebruiker wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte webpagina's, gebruikte social media, maar ook uit communicatiepartners en technische gegevens (apparaatinformatie, metagegevens), zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over de gebruikstijden. Als een gebruiker heeft ingestemd met het verzamelen van zijn locatiegegevens, kunnen deze gegevens ook worden verwerkt. Zo kan het gebruik dus ook apparaatoverstijgend worden gevolgd.

Daardoor worden onze reclameboodschappen (zogenaamde 'Facebook Ads') op Facebook alleen getoond aan gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod.
 
Als u zelf gebruik maakt van het sociale netwerk Facebook, kunnen deze gegevens daar aan uw gebruikersprofiel worden gekoppeld. In principe hebben we alleen toegang tot beknopte informatie over het resultaat van onze advertenties en kunnen we reclamecampagnes en advertenties publiceren voor de relevante interessegroepen (Custom Audience).

Met behulp van Facebook-Pixel kunnen we ook de resultaten van onze marketinginspanningen analyseren. 

Deze cookies kunnen later over het algemeen ook worden uitgelezen op andere websites die dezelfde online marketingprocedure gebruiken, en worden geanalyseerd met het oog op de presentatie van hun inhoud en aangevuld met nieuwe gegevens.

Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door Facebook vindt u hier https://www.facebook.com/about/privacy. Hier kunt u de instellingen voor gebruikersgerichte reclame veranderen: https://de-de.facebook.com/ads/settings. U kunt ook het plaatsen van Facebook-pixelcookies voorkomen door uw browserinstellingen hierop aan te passen of door op deze link te klikken: Facebook Pixel deactiveren.

Shopify

Informatie over cookies van Shopify, een dienst van Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland, vindt u onder https://www.shopify.com/legal/cookies ('Merchant storefronts').

Behalve de cookies die nodig zijn voor het gebruik van de online shop (zie onder 7), gebruiken we ook cookies om het gebruik van onze online shop te analyseren en om ons assortiment en de inrichting van de online shop te optimaliseren. Hierbij verwerkt Shopify ook gegevens van de zoekfunctie, paginaweergaven en het gebruik van functies.

De verkregen gegevens krijgen een pseudoniem. Daarom is het niet meer mogelijk om de gegevens zonder meer aan de opgeroepen gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker bewaard.

Makaira / Matomo

Wij maken gebruik van analysetools van Makaira GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 11, 69115 Heidelberg ('Makaira'). Makaira maakt het mogelijk om het gebruik van de website door websitebezoekers te analyseren met de open source software Matomo (https://matomo.org). Hierbij worden verschillende gebruiksgegevens verwerkt, zoals pagina-impressies, de duur van het bezoek, het gebruikte device en besturingssysteem (bijv. PC met Windows) en de usertoegang (bijv. via betaalde advertenties of onbetaalde zoekresultaten) of de inhoud van het winkelwagentje. Makaira combineert deze gegevens in een gepseudonimiseerd profiel dat wordt toegewezen aan het eindapparaat van de bezoeker. Op basis van de verzamelde gegevens maakt Makaira een inschatting van uw voorkeuren. Daarna worden de producten in de webshop in een bepaalde volgorde aan u gepresenteerd of worden er toepasselijke productsuggesties gedaan.

Klaviyo

Wij maken gebruik van de analyseservice van Klaviyo, een dienst van Klaviyo Inc., 225 Franklin St, Boston, MA 02110, Verenigde Staten, voor het analyseren van het gebruikersgedrag in onze online winkel.
 
In dit kader worden cookies geplaatst, waarmee verschillende gebruikersgegevens worden verzameld, zoals uw IP-adres, apparaatgegevens en de interactie met onze online shop (gebruiksgegevens). Dit wordt gedaan om het individuele gebruik van de online shop te analyseren en te koppelen aan een eventueel voor u bestaand gebruikersaccount. Een dergelijk gebruikersaccount bestaat alleen als u al eens een bestelling bij ons heeft geplaatst, een klantenaccount heeft en/of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Klaviyo zijn te vinden onder https://www.klaviyo.com/privacy.

d) Integratie van andere diensten en inhoud van derden

Op een aantal pagina's van deze webshop wordt inhoud van derden geïntegreerd. Om gebruik te maken van het betreffende onlineaanbod van derden is het altijd nodig dat de aanbieder van die inhoud het IP-adres van de gebruiker ziet. Zonder het IP-adres kan immers de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker worden verzonden. Om deze inhoud te kunnen weergeven is dus het IP-adres nodig. Wij doen er alles aan om alleen inhoud te gebruiken waarvan de aanbieder het IP-adres enkel voor het aanleveren van de inhoud gebruikt. We hebben er echter geen invloed op als een third-partyaanbieder het IP-adres bijvoorbeeld ook opslaat voor statistische doeleinden. Als dit bij ons bekend is, brengen we de gebruiker ervan op de hoogte.

Google Maps (kaartenservice)

Op onze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u direct op onze website interactieve kaarten tonen en kunt u gebruikmaken van deze handige kaartfunctie. Door uw bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina op onze website heeft bezocht. Daarnaast worden de onder 4a van deze verklaring genoemde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet een gebruikersaccount van Google heeft en of u zich hiermee aanmeldt of niet. Als u bij Google bent ingelogd worden uw gegevens direct aan uw account toegevoegd. Als u die koppeling met uw profiel in Google niet wilt, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om hun website op gebruikersbehoeften af te stemmen. Deze analyse dient vooral (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) voor het genereren van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers in het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. De wettelijke grondslag is artikel 6, lid 1 sub f van de AVG, ons gerechtvaardigde belang is gelegen in de optimale levering van het kaartenmateriaal en de kaartfuncties.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen deze vorming van gebruikersprofielen. Dit kunt u bij Google doen. Meer informatie over het doel en de omvang waarin Google gegevens verzamelt en verwerkt, en meer informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om middels instellingsopties uw privacy te beschermen, vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo (video-integratie)

In ons onlineaanbod zijn video's van het platform Vimeo geïntegreerd, beheerd door Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten.

Daarbij kunnen gebruiksgegevens, communicatiegegevens, apparaatgegevens en inhoudelijke gegevens naar de aanbieder worden verzonden. De wettelijke grondslag is ook hier artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen zijn gelegen in de gebruikersvriendelijke integratie van video's en de optimale presentatie ervan.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Vimeo vindt u hier: https://vimeo.com/privacy. Vimeo kan Google Analytics voor eigen doeleinden gebruiken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking door de hierboven voor Google Analytics beschreven procedure te volgen.


5. Contact opnemen, contactformulier

Ook als u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens verwerkt. De gegevens die u opgeeft, zoals uw naam en e-mailadres en de inhoud van uw vraag of opmerking, worden doorgestuurd naar de juiste contactpersoon bij Fielmann, die uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw verzoek. Denk bijvoorbeeld aan onze klantenservice, die deze gegevens gebruikt om vragen over onze producten of uw bestelling te kunnen behandelen.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoek of algemeen voor de verwerking van uw aanvraag (art. 6, lid 1, sub b. AVG). 

Er vindt geen verdere verwerking van deze persoonsgegevens plaats, tenzij anders vermeld en behoudens andersluidende wettelijke bewaarplichten. Uw gegevens worden verwerkt zolang als dat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.


6. Gebruik van Passen in 3D

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om een bril met een door u geüploade foto, of in real time via de camera van uw apparaat, virtueel uit te proberen. Deze service bieden wij u aan zodat u een betere indruk krijgt van hoe u eruit ziet met de gekozen bril. Op deze manier willen wij u helpen de juiste bril voor u te vinden.

Bij het gebruik van Passen in 3D, verwerken wij de volgende gegevens

 • als u bent geregistreerd en ingelogd, uw Fielmann-account-ID (geldt voor Fielmann Finder®)
 • indien u niet aangemeld bent: informatie die nodig is voor het gebruik van Passen in 3D en de identificatie van de huidige sessie
 • de doorgegeven beeldinformatie en meetwaarden om uw gezicht te herkennen en u te adviseren over de beste pasvorm (Fielmann Fit® alleen in de Fielmann Finder®), 
 • uw IP-adres en alle noodzakelijke informatie over uw gebruikte apparaat,
 • Gebruiksgegevens 

De verwerking is in elk geval noodzakelijk om de geopende dienst en onze producten beschikbaar te maken voor de aankoop. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.

De gegevens worden verwerkt voor de duur van het gebruik van onze diensten, tenzij anders wordt vermeld in deze verklaring en behoudens voor zover een andersluidende wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Om de dienst te verlenen worden de gegevens bij de virtuele aanpassing ontvangen door de FittingBox SAS, 644 Voie l'Occitane, 31670 Labège, Frankrijk. De verklaring Gegevensbescherming van FittingBox kunt u hier bekijken: https://www.fittingbox.com/en/legal-information-general-terms-and-conditions#data-privacy 

Voor de Fielmann Finder® geldt daarnaast het volgende: om de meest geschikte bril voor u te selecteren door beeldherkenning van specifieke gelaatstrekken, maken wij gebruik van informatie over de anatomische pasvorm. Indien u een Fielmann-account heeft bij Fielmann AG, gebruiken wij de daar opgeslagen informatie ook voor dit doel, bijvoorbeeld over geslacht en pupilafstand (PD). Als u een product als favoriet (hartsymbool) selecteert, voegen we het product ook toe aan uw favorietenlijst. Dit kunt u altijd weer veranderen door het hartsymbool te deselecteren. Deze lijst wordt ook in het Fielmann-account opgenomen. Voor deze opdracht wordt met name het account-ID verwerkt.
 
Wij verwerken gegevens over uw overige interacties met de producten in de Fielmann Finder® (zoals selectie en weergave) om suggesties voor een passende bril voor u te genereren. Zonder een Fielmann-account slaan wij deze alleen op voor de duur van de betreffende sessie; als u een Fielmann-account heeft, voor de duur dat u onze klant bent. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven in het Fielmann-account, worden de gegevens onder andere ook gebruikt bij andere adviesgesprekken met Fielmann.

De wettelijke grondslag voor het gebruik zonder account is art.6, lid 1,  sub b AVG; met account is dit art. 6, lid 1, sub a AVG.


7. Online bestellen

Als u het bestelproces in onze online shop start, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, product- en bestelinformatie en factuur- en betalingsgegevens.

Om in het bestelproces vooraf alvast uw factuur- en afleveradres te kunnen selecteren we de gegevens die zijn opgeslagen in het Fielmann-account, mits u geregistreerd en ingelogd bent.

Wij gebruiken deze gegevens voor de contractuele uitvoering van de opdracht; de wettelijke grondslag is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Als hier bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 AVG bij worden verwerkt, is de wettelijke grondslag art. 9, lid 2 sub h AVG.

Het winkelmandje wordt 30 dagen bewaard. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden overeenkomstig de algemene verjaringstermijn van maximaal 3 jaar opgeslagen; of 10 jaar voor zover deze nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke belastingwetgeving, een en anders behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen.

Voor de exploitatie van onze online shop op de Fielmann-websites maken wij gebruik van Shopify, een dienst van Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland ('Shopify'). Shopify levert het e-commerce platform waarmee wij onze goederen te koop aanbieden in deze online winkel. De informatie die u verstrekt als onderdeel van het bestelproces kan ook worden overgedragen aan gelieerde bedrijven, waaronder bedrijven in derde landen, in dit geval Canada en de VS, als onderdeel van de diensten van Shopify. Dit gebeurt alleen in overeenstemming met artikel 44 f. AVG of, in geval van het bestaan van passende garanties, volgens artikel 46 van de AVG. In Canada wordt een passend beschermingsniveau gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, volgens artikel 45 lid 1 van de AVG. 

Uitgebreidere informatie is te vinden in het privacybeleid van Shopify via https://www.shopify.com/legal/privacy.


8. Aanbieders betalingsdienst

a) Paypal

Wij bieden de mogelijkheid om via PayPal te betalen. Betalingen worden dan afgehandeld via zogenaamde PayPal-rekeningen, wat virtuele privé- of zakelijke rekeningen zijn. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken, als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening is gekoppeld aan een e-mailadres. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen of om betalingen te ontvangen. PayPal gebruikt afgeschermde functies en biedt kopersbescherming aan. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Als u PayPal bij het bestelproces in onze online shop als betaaloptie kiest, worden de relevante persoonsgegevens automatisch aan PayPal doorgegeven.
 
De persoonsgegevens die naar PayPal worden gestuurd, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en/of andere informatie die nodig is voor het verwerken van de betaling. Voor de afhandeling van het leveringscontract zijn ook persoonsgegevens nodig die samenhangen met de bestelling.

De doorgifte van gegevens dient voor de verwerking van de betaling en de preventie van fraude. De doorgifte van gegevens vindt plaats met het oog op de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub b AVG en, voor zover daarbij persoonsgegevens worden doorgegeven, op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij een veilige betalingsverwerking en fraudepreventie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

De persoonsgegevens die wij met Paypal uitwisselen, kunnen door Paypal worden doorgezonden naar kredietbeoordelaars. Het doel van deze doorgifte is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. Hiervoor is PayPal de verwerkingsverantwoordelijke.

PayPal kan persoonsgegevens delen met gelieerde partijen en dienstverleners of toeleveranciers als dat nodig is om aan contractuele verplichtingen te voldoen of om een opdracht voor PayPal uit te voeren.

Het huidige privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

b) Achteraf betalen met Ratepay

Om u de optie te bieden achteraf te betalen, werken we samen met Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn, Duitsland (hierna 'Ratepay'). Indien bij het gebruik van de betaalmethode Ratepay een koopovereenkomst wordt afgesloten, dragen wij onze betalingsaanvraag over aan Ratepay. Door te kiezen voor de betaalmethode Ratepay gaat u akkoord met de overdracht van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de bestelgegevens, voor het doel van identificatie en kredietbeoordeling, evenals de verstrekking van het contract, aan Ratepay. Alle informatie vindt u in de aanvullende algemene voorwaarden en het privacybeleid van Ratepay (betaalwijze factuur: https://www.ratepay.com/legal-plaza-terms-invoice; informatie over de omgang met uw persoonsgegevens: https://www.ratepay.com/legal-plaza-dataprivacy), die deel uitmaken van deze privacyverkarling en altijd van toepassing zijn als u kiest voor de betaalmethode Ratepay. Als Ratepay u niet het recht geeft om vooraf te betalen en u wenst informatie te ontvangen over de reden hiervan, neem dan rechtstreeks contact op met Ratepay GmbH, aangezien Ratepay GmbH zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is voor de persoonsgegevensverwerking in het kader van de verwerking van de betaling.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a en (waar relevant) artikel 9, lid 2, sub a van de AVG). Deze kan te allen tijde worden ingetrokken, met dien verstande dat dit alleen gevolgen heeft voor de verwerkingen vanaf dat moment (en geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerkingen van persoonsgegevens op grond van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking van de toestemming).

c) Wallee en andere betalingsdienstaanbieders

Als u tijdens het bestelproces besluit te betalen met een creditcard (VISA of Mastercard), dan worden uw contactgegevens doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder Wallee, die wordt geëxploiteerd door Customweb GmbH, General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur (Zwitserland), en, indien van toepassing, ook aan andere betalingsdienstaanbieders.

Deze maken het mogelijk om producten en diensten op het internet zonder contant geld te betalen. De persoonsgegevens die worden doorgegeven en die noodzakelijk zijn voor de betaling, betreffen uw naam, adres, IP-adres, bestelgegevens, betalingsgegevens, in het bijzonder creditcardgegevens, betalingsbedrag en soortgelijke gegevens. 

Deze doorgifte is noodzakelijk om uw bestelling te verwerken met de door u gekozen betaalmethode, art. 6 lid 1, sub b AVG, in het bijzonder om uw identiteit te bevestigen, uw betaling te administreren en uw kredietwaardigheid te controleren. Mogelijk wordt daarbij informatie aan de kredietagentschappen doorgegeven om een identiteits- en kredietcontrole uit te voeren met betrekking tot de door u geplaatste bestelling. De wettelijke grondslag voor die doorgifte is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de controle van de kredietwaardigheid bij betaling met een creditcard. Wanneer gegevens worden doorgegeven aan Zwitserland, wordt een passend beschermingsniveau gewaarborgd door het bestaande adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. 


9. Fielmann-account

Als u een Fielmann-account aanmaakt, worden de persoonsgegevens die u in het kader van het gebruik van onze onlinediensten en uw bestelling invoert, na het verstrekken van een toestemmingsverklaring conform artikel 6, lid 1, sub a AVG (die u hier te allen tijde kunt raadplegen), doorgegeven aan de Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg, Duitsland. Als u klant bent van een van onze vestigingen, worden uw klant- en bestelgegevens op basis van uw toestemming ook doorgegeven aan Fielmann AG en daar tot intrekking van uw toestemming centraal opgeslagen. Fielmann AG is de aanbieder en verwerkingsverantwoordelijke voor deze dienst (het Fielmann-account). U kunt haar bereiken op het opgegeven adres of per e-mail via kundenservice@fielmann.com.  U kunt per e-mail datenschutz@fielmann.com contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming of per post op het adres Fielmann AG, Data Protection Officer, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg, Duitsland.


10. Aanmelding en diensten bij de contactlensservice

(geldt alleen voor klanten van CLS zonder een account als omschreven onder punt 9 en Zwitserland)

Als u zich aanmeldt voor de Fielmann contactlensservice, kunt u na het indienen van een toestemmingsverklaring gebruik maken van alle functies van de website en de app, inclusief het opvragen van uw contactlenspaspoort en de bestelfunctie. De persoonsgegevens worden dan verwerkt zoals aangegeven in de Toestemmingsverklaring. De ingediende toestemmingsverklaring zelf wordt elektronisch vastgelegd in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Als u uw contactlenzen, onderhoudsproducten of accessoires via deze website of app bestelt, zijn de algemene instructies voor het bestellen van toepassing.

Met de app kunt u informatie over de route naar een Fielmann-vestiging opvragen. Voor deze functie wordt toegang tot uw locatiegegevens gevraagd. Deze worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens in de app. Alle locatiegegevens worden onmiddellijk gewist nadat de informatie naar de dichtstbijzijnde vestiging van Fielmann is gestuurd of nadat een route is berekend.

In de systeeminstellingen van uw smartphone kunt u aangeven of de app uw locatiegegevens mag gebruiken.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a en (waar relevant) artikel 9, lid 2, sub a van de AVG). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, met dien verstande dat dit alleen gevolgen heeft voor de verwerkingen vanaf dat moment (en geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerkingen van persoonsgegevens op grond van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking van de toestemming).


11. Orderstatus

Als geregistreerd gebruiker van een Fielmann-account of via de website, kunt u op elk moment de actuele status van uw orders controleren. Dit kan door in te loggen op uw Fielmann-account of door op onze website het nummer in te voeren dat op uw orderformulier staat.

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b AVG).


12. Afspraakplanner

Via onze website bieden wij geregistreerde gebruikers van de Fielmann-account en gastgebruikers de mogelijkheid om afspraken te maken in onze vestigingen. Hier verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, uw contactgegevens (e-mail, telefoonnummer) en de door u gewenste afspraak. Deze dienst wordt geleverd door TerminApp GmbH, München, Duitsland, met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. De persoonsgegevens worden daar voor Fielmann, als opdrachtgever, uitsluitend voor het maken van online-afspraken verwerkt. De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het maken van afspraken is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.


13. Direct mail en tevredenheidsenquêtes

a) Informatieverstrekking en reclame over aanverwante producten en diensten (direct mail)

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u bij een aankoop of het gebruik van onze diensten verstrekt, ook om u per post of per e-mail interessante en promotionele informatie toe te sturen.

Gebruikt worden uw naam, uw postadres (indien gespecificeerd en in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden), uw e-mailadres en informatie over de soorten producten of diensten die u hebt afgenomen.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming sturen wij u alleen e-mails met reclame-inhoud over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u al bij ons heeft afgenomen, tenzij u hiertegen verzet heeft aangetekend.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens voor voornoemde informerings- en reclamedoeleinden is art. 6, lid 1 sub f. AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt bij de informering van onze klanten over interessante nieuwe dingen en bij het reclame maken voor onze producten en diensten. Als u toestemming heeft gegeven, is de wettelijke grondslag art. 6, lid 1 sub a. AVG.

U kunt te allen tijde verzet aantekenen tegen dit gebruik van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met de klantenservice, bijvoorbeeld per e-mail via kundenservice@fielmann.com of klik op de afmeldlink onderaan een bericht. 

Wij wijzen erop dat u in uitzonderlijke gevallen, ook aantekening van uw verzet, toch nog tijdelijk reclamemateriaal kunt ontvangen. Dit is te wijten aan de noodzakelijke doorlooptijd die om technische redenen binnen het selectieproces nodig is en betekent niet dat wij uw verzet niet hebben gehonoreerd.

b) Nieuwsbrieven 

Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden om u in te schrijven voor onze e-mailnieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven bevatten informatie voor diegenen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, en andere interessante reclame-informatie.
 
Om u te abonneren op de nieuwsbrief hoeft u alleen maar uw e-mailadres in te vullen.

De aanmelding voor geïnteresseerden vindt plaats via een zogeheten Double Opt-Inprocedure. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met de vraag om uw aanmelding te bevestigen. Dit dient ter verificatie van het door u ingevoerde e-mailadres. 

Fielmann registreert de aanmeldingen voor de nieuwsbrief om deze service te kunnen verlenen en de naleving van de wettelijke bepalingen te kunnen aantonen. Dit omvat het opslaan van de inlog- en bevestigingstijden evenals het IP-adres.
 
Voor de verzending van de nieuwsbrief maken we ook gebruik van dienstverleners (verwerkers). Hieronder vallen de leveranciers Klaviyo Inc. ('Klaviyo'), 225 Franklin St, Boston, MA 02110, Verenigde Staten; Mailjet SAS (Global HQ), kantoor en postadres Parijs: 13-13 bis, rue de l'Aubrac, 75012 Parijs, Frankrijk en Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 63, 80335 München, Duitsland.

In opdracht van ons wordt een analyse van de verzending van de nieuwsbrief uitgevoerd. Hiervoor bevatten de nieuwsbrieven een zogeheten 'web beacon', d.w.z. een pixelbestand dat wordt opgehaald bij het openen van de nieuwsbrief. Bij dat proces wordt technische informatie verzameld zoals informatie over de browser en het systeem, uw IP-adres en het tijdstip van openen of informatie over het feit of de e-mail al dan niet is geopend. Deze informatie (percentage en tijdstippen van openen) wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.
 
De aanbieders gebruiken deze gegevens ook deels om hun dienstverlening te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending of presentatie van de nieuwsbrieven technisch te verbeteren of om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Uw persoonsgegevens worden daarbij niet aan derden doorgegeven. De wettelijke grondslag is uw toestemming ingevolge art. 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief en tegelijkertijd de door u gegeven toestemmingen herroepen voor de toekomst. Onderaan elke e-mail vindt u een afmeldlink. Een passend niveau van gegevensbescherming voor de doorgifte van gegevens naar derde landen wordt gewaarborgd overeenkomstig artikel 44van de AVG of door passende garanties in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

c) Usabilla klantfeedback

Wij maken gebruik van de feedback- en enquêtediensten 'Usabilla voor websites' van Usabilla BV, Rokin 16, 1012 KR, Amsterdam (Usabilla). Als u hiervoor uw toestemming verleend (in de zin van art. 6, lid 1, sub a van de AVG), stelt u ons in staat om uw feedback te analyseren en onze aanbiedingen en diensten te optimaliseren. Door gebruik van de feedbackknop of door deelname aan een enquête/beoordeling wordt een cookie op uw computer geplaatst, waarmee uw feedback, gebruiksgegevens en apparaat-gerelateerde gegevens naar Usabilla worden verzonden. Alleen anonieme informatie wordt verwerkt en er kan niets worden geconcludeerd over de afzender. De persoonsgegevens worden door ons gedurende 24 maanden opgeslagen en geanalyseerd.

Meer informatie is te vinden via https://usabilla.com/privacy/.

d) Overige klanttevredenheidsenquêtes 

Het is ook mogelijk dat u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een vrijwillig klanttevredenheidsonderzoek.

Voor de implementatie hiervan hebben wij gerenommeerde marktonderzoeksinstituten en adviesbureaus ingeschakeld. Wij bieden de mogelijkheid van een vertrouwelijke enquête.

Door op de betreffende knoppen te klikken, wordt een venster geopend van het bedrijf dat met de uitvoering van het onderzoek is belast. Daar vindt u de bijbehorende vragenlijsten. Uw gegevens en antwoorden worden door onze opdrachtnemers verzameld en aan ons of centraal aan Fielmann AG, Hamburg doorgegeven.

Bij vertrouwelijke vragenlijsten ontvangt Fielmann alle antwoorden en resultaten uitsluitend in geanonimiseerde vorm. In dat geval is het niet mogelijk om te achterhalen wie de informatie heeft verstrekt.
 
In het geval van een persoonlijke enquête worden tegelijk met de resultaten ook de verstrekte contactgegevens aan Fielmann doorgegeven. Deze worden ook gebruikt voor de communicatie met de klant, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft om dit te doen in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub a van de AVG. Deze toestemming is vrijwillig en te allen tijde te herroepen voor de toekomst.

Voor zover wij u een uitnodiging sturen om deel te nemen naar aanleiding van een aankoop, kan dit gebaseerd zijn op onze reclamebelangen (artikel 6, lid 1, punt f AVG). U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van dit soort uitnodigingen voor klanttevredenheidsonderzoeken.


14. Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen in bovengenoemde gevallen aan derden of aan verwerkers doorgegeven.

Ten behoeve van de verwerking van bestellingen, verzending, betaling en facturering (punt 8 hiervoor) kunnen de persoonsgegevens worden doorgegeven aan verzendingsbedrijven, banken en andere dienstverleners. 

Bij het gebruik van uw Fielmann-account worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg, Duitsland, en binnen de Fielmann Groep als dit nodig is voor het beantwoorden van uw aanvraag of het onderzoeken van een aanvraag.

Alle dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en zijn contractueel gebonden aan ons hoge veiligheidsniveau. De bedrijven ontvangen persoonsgegevens in het kader van de zogenaamde orderverwerking voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de betreffende order. Het gebruik van deze persoonsgegevens door de dienstverlenende bedrijven voor hun eigen doeleinden is contractueel uitgesloten, tenzij anders wordt vermeld. 

De wettelijke grondslag hiervoor zijn de hierboven genoemde rechtsgrondslagen voor de verwerking. Daarnaast kunnen persoonsgegevens voor zover de toepasselijke wetgeving daartoe noodzaakt, worden verwerkt op basis van die wettelijke verplichtingen (als omschreven in artikel 6, lid 1, sub c van de AVG).


15. Pagina's op sociale media

U kunt met ons communiceren en informatie ontvangen over Fielmann en onze diensten via onze fanpagina's op sociale media. U vindt onze fanpagina's via
 
Facebook: https://www.facebook.com/fielmann/ 
Instagram: https://www.instagram.com/fielmann/ 
 
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze fanpagina's op Facebook of Instagram zijn wij samen met Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin2, Ierland) (hierna eenduidig aangeduid als 'Facebook') verwerkingsverantwoordelijk. Facebook verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt om ons anonieme statistieken over het gebruik van de fanpagina's te kunnen verschaffen. Door het gebruik van de pagina's op Facebook worden tracking-cookies ingesteld. Deze tracking kan ook gevolgen hebben voor bezoekers die geen profiel op Facebook hebben, maar wel de pagina's bekijken. De door Facebook verwerkte persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, waar andere regels voor de bescherming van gegevens gelden. 
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen zijn de communicatie met u en de mogelijkheid om bekendheid te geven aan Fielmann en haar aanbiedingen en diensten.
 
U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen of met Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin2, Ierland) om uw rechten onder deze verklaring gegevensbescherming af te dwingen. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat het definitief verwijderen van inhoud en informatie door ons slechts in beperkte mate mogelijk is en dat Facebook daarom de uitvoering van uw rechten en de nakoming van de verplichtingen op grond van de bepalingen inzake gegevensbescherming (EU-kaderregeling voor gegevensbescherming) op zich neemt. Alle informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u via: https://de-de.facebook.com/policy.php


16. Veilige verwerking van uw gegevens binnen de EU

Fielmann beschermt uw persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen tegen onrechtmatige toegang of verlies. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van technologische ontwikkelingen.

Uw persoonsgegevens worden in principe binnen de EU verwerkt. Indien, in uitzonderlijke gevallen, een doorgifte naar een derde land plaatsvindt, gebeurt dit alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is om u de betreffende diensten te kunnen leveren en met inachtneming van de strenge eisen van de AVG, inclusief de naleving van de juiste garanties (artikelen 44 en 46, lid 2, sub f van de AVG).


17. Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts voor zolang als dit noodzakelijk is voor het behalen van de verwerkingsdoeleinden.

 


18. Uw rechten

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bestaan de volgende rechten:

 • Recht van inzage (Art. 15 AVG),
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG) en/of gegevenswissing (ook wel het 'recht op vergetelheid') (Art. 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG),
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking (Art. 21 lid 1 AVG) en specifiek het recht van bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing (Art. 21 lid 2 AVG),
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens ('dataportabiliteit', Art. 20 lid 1 AVG).

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst intrekken.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wordt gebaseerd op een afweging van belangen, kunt u een bezwaar indienen tegen deze verwerking (artikel 21, lid 1 AVG).

Dit is van toepassing bij persoonsgegevensverwerking die niet essentieel is voor de navolging van een afspraak of contract met u. Dit zullen wij altijd toelichten, zoals hier nader wordt beschreven. Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen we u vragen om de reden waarom u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we tot dat moment hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, brengen we de situatie in kaart en zullen we de gegevensverwerking stoppen of aanpassen, of we zullen aan u uitleggen op welke dwingende gerechtvaardigde gronden we de verwerking toch doorvoeren.

Los daarvan kunt u altijd en zonder opgave van reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, waaronder mede begrepen profilering die betrekking heeft op direct marketing(Art. 21 lid 2 AVG).