Zeichenfläche 4 Servi c e d a c oustique auditi v e Servizio per appa r e c chi acustici Compass Rechnung PayPal Visa Mastercard
Fielmann gebruikt cookies om u de best mogelijke service te geven. Als u op de website verder surft, stemt u in met het gebruik van cookies.
Fielmann in uw buurt zoeken

Verklaring gegevensbescherming en uitleg van het gebruik van Cookies

Fielmann neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG-nF). Hieronder willen we u in het kader van de AVG informeren over wanneer en met welk doel persoonsgegevens op onze internetpagina's verwerkt worden.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens artikel 4, lid 1 van de AVG valt onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene'); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Als u bij het gebruik van onze website gegevens over uw gezichtsvermogen of andere medische informatie invoert die noodzakelijk is voor de correctie van het gezichtsvermogen met een bril of contactlenzen, dan valt dit onder gegevens over gezondheid in de zin van artikel 4, lid 15 van de AVG. Dit zijn persoonsgegevens die een bijzondere bescherming genieten.


2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website is Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg in Duitsland.

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u via datenschutz@fielmann.com bereiken, of via ons postadres. Richt uw brief in dat geval aan de 'functionaris voor gegevensbescherming'.


3. Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten tegenover ons:

 • Recht op inzage (artikel 15 AVG),
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG) en/of wissing van gegevens met inbegrip van het  'recht op vergetelheid' (artikel 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG),
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking (artikel 21, lid 1 AVG) en in het bijzonder het recht van bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing (artikel 21, lid 2 AVG),
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens ('dataportabiliteit', artikel 20, lid 1 AVG).

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u bij het gebruik van de website toestemming heeft verleend voor het verwerken van uw gegevens, kunt u deze toestemming altijd voor de toekomst weer intrekken. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wordt gebaseerd op een afweging van belangen, kunt u een bezwaar indienen tegen deze verwerking (artikel 21, lid 1 AVG).

Dit is van toepassing bij gegevensverwerking die niet essentieel is voor de navolging van een afspraak of contract met u. Dit zullen wij altijd toelichten, zoals hier nader wordt beschreven. Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen we u vragen om de reden waarom we uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, brengen we de situatie in kaart en zullen we de gegevensverwerking terugdraaien of aanpassen, of we zullen aan u uitleggen op welke dwingende gerechtvaardigde gronden we de verwerking toch doorvoeren.

Los daarvan kunt u te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse (artikel 21, lid 2 AVG). 


4. Verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website

a) Registratie van het websitebezoek

Bij gebruik van de websites van Fielmann worden bepaalde gegevens automatisch op onze server opgeslagen, ten behoeve van de systeemadministratie, en voor statistische en veiligheidsdoeleinden. Bij dat laatste gaat het vooral om bescherming tegen aanvallen op de IT-infrastructuur. Als het hierbij om persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1 AVG gaat, is deze verwerking gehouden aan de vereiste in artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • de opgeroepen pagina/naam van het geopende bestand 
 •  datum en tijd van de oproep
 • hoeveelheid overgedragen gegevens 
 • melding of de toegang/oproep is geslaagd 
 • de verwijzende pagina als de toegang/oproep via een externe link plaatsvond, en de zoekterm als de toegang/oproep via een externe zoekmachine plaatsvond
 • de browser die is gebruikt (taal, versie en configuratie)
 • informatie over het besturingssysteem van uw apparaat en de interface

De gegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm verzameld ter analyse van het algemene gebruikersgedrag. Door deze statistische analyses kunnen we de internetpagina's van Fielmann gebruiksvriendelijker voor u maken en aanpassen aan uw behoeften. Er vindt geen andere toepassing plaats en de gegevens worden zeker niet verbonden met persoonsgegevens. De hierboven genoemde protocollaire gegevens worden standaard gedurende 7 dagen op onze servers opgeslagen en daarna gewist tenzij Fielmann wettelijk verplicht is gegevens langer te bewaren. In dat geval is de langduriger opslag gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt c van de AVG.

b) Gebruik van cookies op onze websites

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarin bepaalde instellingen en gegevens staan ter uitwisseling met onze systemen of de systemen van onze dienstverleners bij het gebruik van uw webbrowser. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten cookies: de zogenoemde 'sessie-ID-cookies' die zodra u uw browser afsluit worden gewist, en 'permanente cookies' die gedurende een langere periode op uw gegevensdrager worden opgeslagen.

U kunt alle reeds opgeslagen cookies uit uw browserinstellingen verwijderen en de opslag van cookies in de toekomst deactiveren. We wijzen u erop dat u bij deactivering van cookies wellicht niet alle functies van de websites kunt gebruiken.

Op onze websites worden de volgende cookies gebruikt:

 • servercookies
 • state-save-cookies
 • langetermijncookies
 • Merkliste (state-save-cookie)
 • cookie-layer-accept (state-save-cookie)

Third-party-cookies:

 • Chartbeat (analyse)
 • Google Analytics (analyse)
 • Google Ads (advertenties)
 • Tradedesk (advertenties)
 • Google (advertenties)
 • AppNexus (advertenties)
 • crazyEgg (analyse) 

c) Webanalyse en gepersonaliseerde reclame

Om ons aanbod voortdurend te kunnen verbeteren en optimaliseren, en om gepersonaliseerde advertenties te kunnen weergeven op basis van uw interesses, maken we gebruik van de hieronder beschreven webtracking- en analysediensten van derden:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google'). Via de statistieken die hiermee worden gemaakt, kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Verder gebruikt deze website Google Analytics voor een analyse van bezoekersstromen met cross-device-tracking. Dit wordt via een user-ID uitgevoerd. Als u een Google-gebruikersaccount heeft kunt u in de instellingen daarvan onder 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens' de 'apparaatoverstijgende analyse' van uw gebruik deactiveren.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Het IP-adres dat ten behoeve van Google Analytics vanaf uw browser wordt overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code '_anonymizeIp();' om de anonieme overdracht van IP-adressen te waarborgen. Op die manier worden IP-adressen voor verdere verwerking ingekort zodat ze niet meer herleidbaar zijn tot personen. Wanneer de over u verzamelde gegevens tot u als persoon te herleiden zijn, wordt dit onmogelijk gemaakt en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapportages te maken over de activiteit op de website en andere diensten omtrent het websitegebruik en internetgebruik aan de website-eigenaar te verlenen.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door een cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt standaard doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt de opslag van cookies blokkeren door een instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er wel op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Verder kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt, door via de volgende link een browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt daarnaast het gebruik van Google Analytics voorkomen, door op deze link te klikken: Google Analytics uitschakelen. Daarmee wordt een zogeheten opt-outcookie op uw apparaat opgeslagen dat verhindert dat Google Analytics persoonsgegevens verwerkt. Vergeet niet dat wanneer u alle cookies tegelijk van uw apparaat verwijdert, dat dan ook deze opt-outcookies worden verwijderd en u deze dus opnieuw moet instellen als u daarna wilt blijven verhinderen dat er gegevens worden verzameld. Opt-outcookies worden per browser en per computer/apparaat ingesteld. U moet ze dus in elke browser, computer of ander apparaat afzonderlijk activeren.

Google Ads

Deze website maakt gebruik van de online-marketingtool Google Ads van Google ('Google Ads'). Google Ads gebruikt cookies om advertenties te tonen die relevant zijn voor de gebruikers en om de prestaties van marketingcampagnes te verbeteren of te voorkomen dat gebruikers dezelfde advertenties vaker zien. Via een cookie-ID houdt Google bij welke advertenties in welke browser getoond zijn om zo te kunnen voorkomen dat ze steeds opnieuw worden getoond. Daarnaast kan Google gebruikmaken van cookie-ID's om de zogenoemde conversie van advertenties bij te houden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een Google-advertentie ziet en even later via dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten Google Ads-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser een directe verbinding met de server van Google. Door de integratie van Google Ads, ontvangt Google de informatie dat u een bepaald deel van onze website heeft bezocht of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u een account heeft bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of niet bent ingelogd, bestaat een mogelijkheid dat Google uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

U kunt deze trackingsprocessen op verschillende manieren tegengaan:

a) door uw browsersoftware zodanig in te stellen, vooral door third-partycookies te onderdrukken, dat u geen advertenties van derden ontvangt;

b) door cookies voor conversietracking uit te schakelen, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd, https://adssettings.google.com, deze instelling wordt echter gewist wanneer u uw cookies verwijdert;

c) door de op interesses gebaseerde advertenties uit te schakelen van de aanbieders die meedoen met de zelfreguleringscampagne 'About Ads', via de link https://www.aboutads.info/choices; deze instelling wordt echter gewist wanneer u uw cookies verwijdert; 

d) door permanent uitschakelen in browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van onze websites volledig kunt benutten.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is een belangenafweging, waarbij de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens niet in strijd is met zwaarder wegende tegenstrijdige belangen van uw kant (artikel 6, lid 1, punt f van de AVG). Meer informatie over Google Ads van Google vindt u via https://ads.google.com/intl/de_DE/home/, evenals informatie over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook eventueel de website bezoeken van het Network Advertising Initiative (NAI) op https://www.networkadvertising.org . 

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google. Dit is een functie waarmee Google advertenties uit het eigen adverteerdersnetwerk toont aan bezoekers van de website, gebaseerd op de voorkeuren van de bezoeker. Hierbij worden cookies ingezet om een bezoeker te herkennen wanneer deze een website uit het adverteerdersnetwerk van Google opent. Op deze pagina kunnen dan advertenties getoond worden die specifiek over inhoud gaan die de bezoeker eerder heeft geopend op een andere website die gebruikmaakt van de remarketingfunctie van Google. Google geeft aan dat ze hierbij niet gebruikmaken van persoonsgegevens. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is een belangenafweging, waarbij de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens niet in strijd is met zwaarder wegende tegenstrijdige belangen van uw kant (artikel 6, lid 1, punt f van de AVG).

Als u echter niet wilt dat de remarketingfunctie van Google werkt, kunt u deze altijd uitschakelen door de bijbehorende instellingen onder https://adssettings.google.com/ te maken. U kunt ook eventueel het gebruik van cookies uitschakelen voor de op interesses gebaseerde advertenties, via het Advertising Network Initiative, door de aanwijzingen op https://optout.networkadvertising.org op te volgen. Kijk voor meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Chartbeat

Op deze website wordt ook de webanalysetool 'ChartBeat' gebruikt van Chartbeat Inc., 826 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, Verenigde Staten. Voor de analyse van het websitegebruik worden door ChartBeat bepaalde gebruiksgegevens uit uw browser opgeroepen en geanalyseerd. Om die gebruiksgegevens te kunnen opvangen, kan ChartBeat gebruikmaken van een of meer cookies. Bovendien worden het IP-adres dat op dat moment aan uw apparaat is toegewezen en een deels apparaatspecifiek klantnummer doorgegeven. Het IP-adres wordt alleen gebruikt om de internetsessie te herkennen en uw locatie (op stads- of regionaal niveau) te zien. Wij ontvangen alleen statistische, gegroepeerde gegevens die niet naar personen te herleiden zijn.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is een belangenafweging, waarbij de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens niet strijdig is met zwaarder wegende tegenstrijdige belangen van uw kant (artikel 6, lid 1, punt f van de AVG). Meer informatie over Chartbeat kunt u vinden op https://chartbeat.com/about/. De privacyverklaring van Chartbeat vindt u op https://chartbeat.com/privacy.

CrazyEgg.com

Deze website maakt gebruik van de tracking-tool CrazyEgg.com om steekproefsgewijs opnamen te maken van sommige bezoeken, uitsluitend met geanonimiseerde IP-adressen. Deze trackingtool maakt het mogelijk om door gebruikmaking van cookies te evalueren hoe u de website gebruikt (bijvoorbeeld welke inhoud wordt aangeklikt). Daarvoor wordt een visuele weergave van een gebruiksprofiel gemaakt. Er worden alleen gebruiksprofielen onder pseudoniem aangemaakt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is een belangenafweging, waarbij de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens niet strijdig is met zwaarder wegende tegenstrijdige belangen van uw kant (artikel 6, lid 1, punt f van de AVG).

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, bewerken en bewaren van gegevens door CrazyEgg, door de aanwijzingen op https://www.crazyegg.com/opt-out op te volgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij CrazyEgg.com vindt u onder https://www.crazyegg.com/privacy.

Fonts.com

Deze website maakt gebruik van 'fonts.com', een service voor lettertypen van Linotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ('fonts.com'). Bij elk bezoek aan deze website worden bestanden van een 'fonts.com'-server geladen om de tekst op de website in een bepaald lettertype te kunnen tonen. Hierbij kan uw IP-adres worden doorgegeven aan een server van 'fonts.com' en opgeslagen worden in het kader van het gebruikelijke weblog-proces. De verdere verwerking van deze informatie is op 'fonts.com' verplicht; de bijbehorende voorwaarden en instellingsmogelijkheden kunt u bij Gegevensbescherming opmerkingen 'fonts.com' vinden.

The Trade Desk

Deze website maakt gebruik van technologie van The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, Verenigde Staten. Hiermee wordt met behulp van cookies informatie over het surfgedrag van websitebezoekers op zuiver geanonomiseerde wijze opgeslagen voor marketingdoeleinden. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen. 

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van de door The Trade Desk gegenereerde cookiegegevens via https://www.adsrvr.org/. Meer informatie over gegevensbescherming bij The Trade Desk is te vinden op https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

d) Integratie van andere diensten en inhoud van derden

Op een aantal pagina's van deze webshop wordt inhoud geïntegreerd. Om gebruik te maken van het onlineaanbod van derden is het altijd nodig dat de aanbieder van die inhoud het IP-adres van de gebruiker ziet. Zonder het IP-adres kan immers de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker worden verzonden. Om deze inhoud te kunnen weergeven is dus het IP-adres nodig. Wij doen er alles aan om alleen inhoud te gebruiken waarvan de aanbieder het IP-adres enkel voor het aanleveren van de inhoud gebruikt. We hebben er echter geen invloed op als een third-partyaanbieder het IP-adres bijvoorbeeld ook opslaat voor statistische doeleinden. Als dit bij ons bekend is, brengen we de gebruiker ervan op de hoogte.

Google Maps

Op onze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u direct op onze website interactieve kaarten tonen en kunt u gebruikmaken van deze handige kaartfunctie. Door uw bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina op onze website heeft bezocht. Daartoe worden de gegevens zoals onder nummer 3 vermeld overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet een gebruikersaccount van Google heeft en of u zich hiermee aanmeldt of niet. Als u bij Google bent ingelogd worden uw gegevens direct aan uw account toegevoegd. Als u die koppeling met uw profiel in Google niet wilt, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om hun website op gebruikersbehoeften af te stemmen. Deze analyse dient vooral (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) voor het genereren van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers in het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen deze vorming van gebruikersprofielen. Dit kunt u bij Google doen. Meer informatie over het doel en de omvang waarin Google gegevens verzamelt en verwerkt, en meer informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om middels instellingsopties uw privacy te beschermen, vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Op sommige pagina's van dit onlineaanbod zijn video's van het platform Vimeo, beheerd door Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten geïntegreerd. Hun informatie over gegevensbescherming is hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.


5. Verwerking van persoonsgegevens bij contactaanvragen via de website

Als u persoonsgegevens invoert in een van onze contactformulieren, worden deze altijd op onze website verwerkt. Deze gegevens worden samen met de inhoud van uw contactaanvraag doorgestuurd naar het betreffende aanspreekpunt bij Fielmann (bijvoorbeeld naar onze klantenservice bij vragen over onze producten, naar onze afdeling Investor-Relations bij vragen over Fielmann-aandelen enz.). Daar worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken voor het hieronder nader beschreven doel.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de navolging van een afspraak met u of het nemen van maatregelen naar aanleiding van een aanvraag (artikel 6, lid 1, punt b van de AVG). Verder worden de gegevens niet meer verwerkt. Tenzij daarna anders wordt afgesproken worden uw gegevens alleen opgeslagen totdat het betreffende doel is bereikt.


6. Passen in 3D

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om een bril met een door u geüploade foto of via uw webcam in real time uit te proberen. Hiervoor gebruiken we een dienst die wordt aangeboden door FittingBox SAS, 644 Voie l’Occitane, 31670 Labège, Frankrijk.‎ De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Wij bieden deze dienst aan zodat u bij elke bril een betere indruk kunt krijgen van wat deze voor uw gezicht doet. Zo kunt u de juiste bril vinden die bij u past. Deze reclamedoeleinden vormen onze legitieme belangstelling voor de gegevensverwerking.

Het privacybeleid van FittingBox kunt u hier bekijken: https://www.fittingbox.com/en/legal-information-general-terms-and-conditions#data-privacy


7. Fielmann-account

Als u een Fielmann-account aanmaakt, zullen de Fielmann-vestigingen die u bezoekt uw gegevens doorgeven aan Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg. Dit is de aanbieder die voor de dienst verantwoordelijk is. Na het invullen van een toestemmingsverklaring conform artikel 6, lid 1, punt a van de AVG, worden uw klant- en bestelgegevens daar centraal opgeslagen.

In de Fielmann-account worden uw gegevens voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Uw klant- en bestelgegevens van alle Fielmann-vestigingen die u bezoekt, worden gecombineerd, zodat wij een volledig beeld hebben waarmee wij u in de toekomst op basis van alle beschikbare informatie kunnen informeren en adviseren.
 • Wij willen u in staat stellen om zelfstandig online uw opgeslagen persoonlijke gegevens te beheren, bestelgegevens en online facturen op te vragen, afspraken in Fielmann-vestigingen te maken, en voorkeuren en berichtinstellingen te definiëren.
 • Graag bieden wij u ook een andere mogelijkheid aan om direct contact met Fielmann te kunnen opnemen, die u naar eigen wens kunt gebruiken. 
 • Via onze service willen wij u graag herinneringen sturen voor de noodzakelijke nacontroles en afspraken, en u informatie sturen over onze producten en diensten. Daarnaast kunt u vrijwillig meedoen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Wij laten deze onderzoeken enkel uitvoeren door gerenommeerde marktonderzoeks- of adviesbureaus.

Concreet gaat het hierbij om de volgende gegevens:

contactgegevens: aanhef, titel, naam, adresgegevens, geboortedatum, taal, e-mailadres en telefoonnummer

klant- en bestelgegevens: klantnummer, bestelhistorie, gegevens over gekochte producten en bezochte vestigingen, afspraakdata

gezondheidsgegevens: alle informatie die is verzameld en opgeslagen tijdens bezoeken aan de opticien, in het bijzonder medische informatie (anamnese) en gegevens over de oogcorrectie (refractie) die relevant zijn voor de consultatie bij de opticien. Voor het aanpassen van contactlenzen daarnaast: de diameter van het hoornvlies en de pupil, evenals de kromtestralen van het hoornvliesoppervlak (topometrie), de onderzoeksresultaten van het voorste deel van het oog en informatie over de tolerantie van de gedragen proeflenzen. Wanneer sprake is van het aanmeten van een hoortoestel: alle gegevens die tijdens de selectie en het aanpassen zijn verzameld om het hoorvermogen en de hoorbehoeften te beoordelen.

Via onze website bieden wij geregistreerde gebruikers van de Fielmann-account de mogelijkheid om afspraken te maken in onze vestigingen. Deze dienst wordt geleverd door TerminApp GmbH, München, Duitsland, in het kader van de orderafhandeling. De persoonsgegevens worden daar voor Fielmann, als opdrachtgever, uitsluitend in het kader van het maken van online-afspraken verwerkt. 


8. Orderstatus

Als geregistreerd gebruiker van de Fielmann-account of direct via de website, kunt u op elk moment de actuele status van uw opdrachten controleren. Dit kan door in te loggen op uw Fielmann-account of door via onze website het nummer in te voeren dat op uw opdrachtformulier staat.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming die bij de registratie voor de Fielmann-account (artikel 6, lid 1, punt a AVG) is gegeven om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren (artikel 6, lid 1, punt b AVG).


9. Klanttevredenheidsonderzoeken

Via onze websites kunt u deelnemen aan vrijwillige klanttevredenheidsonderzoeken.

Voor de implementatie hiervan hebben wij gerenommeerde marktonderzoeksinstituten en adviesbureaus ingeschakeld. Wij bieden de keuze uit een vertrouwelijke enquête door het marktonderzoeksinstituut KANTAR EMNID (Kantar Deutschland GmbH, München, Duitsland) of een persoonlijke enquête door het managementadviesbureau KANTAR LIVE (Kantar Live GmbH, München, Duitsland). 

Door op de betreffende knoppen te klikken, wordt een venster geopend van het bedrijf dat met de uitvoering van het onderzoek is belast. Daar vindt u de bijbehorende vragenlijsten. Uw gegevens en antwoorden worden door de instituten die wij daarvoor de opdracht gegeven hebben verzameld en doorgegeven aan Fielmann AG, Hamburg, Duitsland.

Bij vertrouwelijke vragenlijsten ontvangt Fielmann alle antwoorden en resultaten uitsluitend in geanonimiseerde vorm. In dat geval is het niet mogelijk om te achterhalen wie de informatie heeft verstrekt. Dit wordt gegarandeerd door de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere bepalingen van de wet op de gegevensbescherming en de gedragscode van het Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitut e.V. (werkgroep van Duitse instituten voor markt- en sociaal onderzoek). (ADM). Meer informatie is te vinden op www.adm-ev.de.

In het geval van een persoonlijke enquête worden tegelijk met de resultaten ook de verstrekte contactgegevens aan Fielmann doorgegeven. Deze worden ook gebruikt voor de communicatie met de klant, op voorwaarde dat u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a van de AVG.


10. Online solliciteren

Via de Fielmann-vacaturebeurs en de pagina's www.optiker-werden.de en www.akustiker-werden.de kunt u online solliciteren naar een geadverteerde functie of ongevraagd solliciteren. Als u van deze gelegenheid gebruik maakt, wordt er een nieuw venster geopend met het sollicitatieformulier. Deze wordt beheerd door de online-sollicitatiedienst 'Beesite' van de milch & zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AG, Friedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen in Duitsland. Beesite draagt uw gegevens na afsluiting van uw online sollicitatie over aan Fielmann, waar ze worden opgeslagen om later te worden gebruikt.

Door u aan te melden via de vacaturebeurs, maakt u een persoonlijke account aan in ons sollicitantenmanagementsysteem, zodat u op elk moment de gegevens die u ons heeft verstrekt kunt bekijken en de actuele status van uw sollicitatie kunt volgen.

Tijdens de sollicitatieprocedure heeft u de mogelijkheid om u te registreren in uw persoonlijke account voor sollicitanten met een eventueel bestaand gebruikersaccount van een sociaal netwerk (Facebook, Google en LinkedIn). Bij het registreren wordt gecontroleerd of u over een geldig gebruikersaccount beschikt, waarmee u op uw persoonlijke sollicitantenaccount van Fielmann kunt inloggen. Verder vindt er geen verdere gegevensuitwisseling plaats tussen Fielmann en het geselecteerde netwerk. 

De bewaartermijn voor de gegevens van de sollicitantenaccount is 12 maanden, tenzij u akkoord gaat met een verlenging van de termijn. Indien een gebruiker bij het verstrijken van zijn bewaartermijn een lopende sollicitatie heeft, wordt de bewaartermijn, na toestemming van de gebruiker, met nog eens 12 maanden verlengd. Uw sollicitantenaccount wordt aan het einde van de bewaartermijn verwijderd. Als u niet gebruik maakt van de sollicitantenaccount, worden uw gegevens 6 maanden na afronding van een sollicitatieprocedure die niet tot een aanstelling heeft geleid, verwijderd.

De personeelsafdeling van Fielmann stuurt uw sollicitatie in het kader van de sollicitatieprocedure door naar de vestiging van de Fielmann-groep waarvoor de vacature was geplaatst. Met een open sollicitatie doen we wat in de brief gevraagd wordt en nemen we uiteraard eventuele beperkingen die u stelt in acht. De hierboven beschreven verwerkingshandelingen worden op verzoek uitgevoerd met betrekking tot maatregelen in de aanloop naar een eventuele latere arbeidsrelatie tussen de betreffende onderneming en uzelf (§ 26 BDSG nF).


11. Nieuwsbrief

U kunt zich op onze website inschrijven om regelmatig onze e-mailnieuwsbrieven te ontvangen. Deze nieuwsbrieven bevatten informatie voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, informatie voor investeerders of vacatures voor sollicitanten. De registratie voor potentiële kandidaten of klanten vindt plaats via een zogenaamde double-opt-in-procedure. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met de vraag om uw aanmelding te bevestigen. Dit dient ter verificatie van het door u ingevoerde e-mailadres. 

Fielmann registreert de aanmeldingen voor de nieuwsbrief om deze service te kunnen verlenen en de naleving van de wettelijke bepalingen te kunnen aantonen. Dit omvat het opslaan van de inlog- en bevestigingstijden evenals het IP-adres. Door u aan te melden voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (§ 7 deel 2 nr. 3 van de Duitse UWG en artikel 6, lid 1, punt a van de AVG). U kunt zich op elk moment afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief en tegelijkertijd uw toestemming voor de toekomst herroepen.

 


12. Social-Mediapagina's

U kunt met ons communiceren en informatie ontvangen over Fielmann en onze diensten via onze fanpagina's op sociale media. Onze fanpagina's vindt u hier
 
Facebook: https://www.facebook.com/Fielmann.DACH/ 
Instagram: https://www.instagram.com/fielmann/ 
 
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze fanpagina's op Facebook of Instagram zijn wij gezamenlijk de verantwoordelijke met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Ierland (hierna uniform aangeduid als "Facebook"). Facebook verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt om ons anonieme statistieken over het gebruik van de fanpagina's te kunnen verschaffen. Door het gebruik van de pagina's op Facebook worden tracking-cookies ingesteld. Deze tracking kan ook gevolgen hebben voor bezoekers die geen profiel op Facebook hebben, maar wel de pagina's bekijken. De door Facebook verwerkte gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, waar andere regels voor de bescherming van gegevens gelden. 
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f. van de AVG. Onze legitieme belangen zijn de communicatie met u en de mogelijkheid om bekendheid te geven aan Fielmann en haar aanbiedingen en diensten.
 
U heeft de mogelijkheid om uw rechten onder paragraaf 3 van deze privacyverklaring uit te oefenen door contact met ons op te nemen (zie paragraaf 2) of met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Ierland. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat het definitief verwijderen van inhoud en informatie door ons slechts in beperkte mate mogelijk is en dat Facebook daarom de uitvoering van uw rechten en de nakoming van de verplichtingen op grond van de bepalingen inzake gegevensbescherming (EU-kaderregeling voor gegevensbescherming) op zich neemt. Alle informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u hier: https://de-de.facebook.com/policy.php


13. Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden standaard niet aan derden doorgegeven. Bij uitzondering is er sprake van een overdracht van persoonsgegevens binnen de Fielmann-groep, als dit nodig is voor het beantwoorden van een vraag van u of voor het beoordelen van een sollicitatie.

Verder kan het op grond van de Duitse BDSG-nf of eventuele andere wetgeving verplicht zijn persoonsgegevens over te dragen aan een autoriteit (artikel 6, lid, punt c van de AVG).


14. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Fielmann beschermt uw gegevens door technische en organisatorische maatregelen tegen onrechtmatige toegang of verlies. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van technologische ontwikkelingen.


15. Duur van de opslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden.


16. Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming:

Fielmann AG
- Functionaris gegevensbescherming -
Weidestraße 118a
22083 Hamburg

datenschutz@fielmann.com