Fielmann in uw buurt zoeken

Verklaring gegevensbescherming

Fielmann gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zij volgt daarbij de regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Hieronder informeren wij u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvinden in het kader van uw gebruik van onze internetpagina's en bij het gebruik van onze online dienstverlening, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG (art. 4 sub 1 AVG) zijn persoonsgegevens alle informatie die direct of indirect te herleiden is naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Daaronder vallen bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres, maar ook het IP-adres waarmee u onze diensten gebruikt. Als u bij gebruik van onze diensten informatie verstrekt over uw gezichtsvermogen of andere medische informatie die nodig is voor het verstrekken van corrigerende visuele hulpmiddelen zoals contactlenzen, gaat het om ‘gegevens over gezondheid’ in de zin van art. 4 sub 15 AVG, die speciale bescherming genieten als bijzondere persoonsgegevens.


2. Verantwoordelijke

De verweringsverantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerkingen die in dit kader plaatsvinden is:
 
Fielmann AG & Co. Service KG
An den Flugzeughallen 3
D-14712 Rathenow

Klantenservice
Tel.: 0800 3435626 (gratis)
e-mail: kundenservice@fielmann.com

Klantenservice Contactlenzen
Tel.: 00800 22233444 (gratis)
e-mail: kontaktlinsen@fielmann.com


3. Functionaris Gegevensbescherming

Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via datenschutz@fielmann.com of per post via Fielmann AG, Datenschutzbeauftragter, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg.


4. Verwerkingen van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website en bij uw gebruikmaking van online diensten

a) Registratie websitebezoek

Bepaalde gegevens worden automatisch op onze servers opgeslagen ten behoeve van het systeembeheer, voor statistische doeleinden of voor beveiligingsdoeleinden, met name voor de bescherming tegen aanvallen op onze IT-infrastructuur. Als het hierbij om persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1 AVG gaat, baseren wij deze verwerking op de wettelijke grondslag uit  artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • geopende pagina
 • naam van geopend bestand 
 • datum en tijdstip van opening van de pagina of het bestand
 • overgedragen datavolume 
 • melding of het bezoek/openen succesvol was 
 • de verwijzende pagina, als het bezoek/openen via een externe link plaatsvindt, en de zoekterm, als het bezoek/openen via een externe zoekmachine plaatsvindt
 • de gebruikte browsersoftware voor het openen (taal, versie en configuratie)
 • gegevens van het besturingssysteem van uw device en de gebruikte interface

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden standaard gedurende 7 dagen op onze servers opgeslagen en daarna gewist, tenzij Fielmann wettelijk verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval is die verplichte langere opslag gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub c van de AVG.

b) Gebruik van cookies en voorkeuren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarin bepaalde instellingen en gegevens staan ter uitwisseling met onze systemen of met de systemen van onze dienstverleners bij het gebruik van uw webbrowser. Verschillende soorten cookies kunnen worden gebruikt: zogeheten sessie-ID-cookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die voor langere tijd op uw apparaat worden opgeslagen. Dit kunnen cookies van Fielmann zijn of van derden, zoals hieronder vermeld.

Gedetailleerde informatie over de door ons gebruikte cookies kunt u in de onderstaande lijst vinden.

U heeft te allen tijden de mogelijkheid om de door u gegeven toestemming in te trekken of de vanwege onze gerechtvaardigde belangen gebruikte cookies te deactiveren en om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens ('Opt-Out').

U kunt uw instellingen voor het gebruik van cookies wijzigen door op de volgende knop te klikken en uw toestemming voor de toekomst vrijelijk in te trekken:

Ook kunt u alle reeds opgeslagen cookies uit uw browserinstellingen verwijderen en de opslag van cookies voor de toekomst deactiveren. We wijzen u erop dat u bij deactivering van cookies wellicht niet alle functies van de web-pagina's kunt gebruiken. U kunt ook uw bezwaar tegen het gebruik van cookies voor onlinemarketingdoeleinden aangeven door gebruik van verschillende diensten van derden, bijvoorbeeld via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/, met name wanneer het tracking cookies betreft.

c) Diensten die gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën

De wettelijke grondslagen voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens door ons middels de hieronder genoemde partijen als verwerkers, die gebruikmaken van cookies of vergelijkbare technologieën, zijn

 • Uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), voor zover wij u daarom vragen,
 • voor zover deze niet anders wordt vermeld, de noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, sub f AVG).

Voor zover deze partijen voor (een deel van) de verwerkingen zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn, wordt voor de grondslagen verwezen naar de informatie die de betreffende partijen zelf verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Fonts.com

Deze website maakt gebruik van 'fonts.com', een service voor lettertypen van Linotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ('fonts.com'). Bij elk bezoek aan deze website worden bestanden van een 'fonts.com'-server geladen om de tekst op de website in een bepaald lettertype te kunnen tonen, om u een optimale en aangename weergave van de website te bieden. Hierbij kan uw IP-adres worden doorgegeven aan een server van 'fonts.com' en opgeslagen worden in het kader van het gebruikelijke weblog-proces. De verdere verwerking van deze informatie is op 'fonts.com' verplicht; de bijbehorende voorwaarden en instellingsmogelijkheden kunt u bij Privacybeleid 'fonts.com' vinden.

Sentry

Om onze sites en applicaties foutloos te laten werken, maken we gebruik van de dienst Sentry van Functional Software Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107.  Door real-time monitoring worden fouten op de pagina's of in de applicatie gedetecteerd en direct gecorrigeerd. Zo onderhouden we de technische stabiliteit van onze dienstverlening.
 
De gegevens die voor dit doel worden verzameld, zoals de apparaatgegevens, de fout en het tijdstip van de fout, worden zonder uw persoonsgegevens verzameld ofwel direct geanonimiseerd, en na de evaluatie van de fout gewist.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Sentry: https://sentry.io/privacy/. Doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte vindt alleen plaats overeenkomstig artikel 44f van de AVG, of, indien er geschikte garanties bestaan, overeenkomstig artikel 46 van de AVG.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google'). Met behulp van de statistieken die hiermee worden gemaakt, kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Verder gebruikt deze website Google Analytics voor een analyse van bezoekersstromen met cross-device-tracking. Dit wordt via een user-ID uitgevoerd. Als u een Google-gebruikersaccount heeft kunt u in de instellingen daarvan onder 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens' de 'apparaatoverstijgende analyse' van uw gebruik deactiveren.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code '_anonymizeIp();' om te waarborgen dat slechts een deel van uw IP-adres wordt overgedragen.. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort.  Bij het gebruik van Google Analytics worden andere gebruiksgegevens verzameld, waarmee in individuele gevallen persoonlijke identificatie mogelijk is, zoals een link naar een bestaand Google-account.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapportages over de websiteactiviteiten op te stellen en de exploitant van de website verdere diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet. Voor gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, zijn er passende waarborgen in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door een cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt standaard doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt de opslag van cookies blokkeren door een instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er wel op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens en de gegevens over uw gebruik van de website verzamelt en verwerkt, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt daarnaast het gebruik van Google Analytics voorkomen, door op deze link te klikken: Google Analytics uitschakelen. Daarmee wordt een zogeheten opt-outcookie op uw device opgeslagen, dat voorkomt dat Google Analytics persoonsgegevens verwerkt. Vergeet niet dat wanneer u alle cookies tegelijk van uw apparaat verwijdert, dat dan ook deze opt-outcookies worden verwijderd en u deze dus opnieuw moet instellen als u daarna wilt blijven verhinderen dat er gegevens worden verzameld. Opt-outcookies worden per browser of device geplaatst en moeten dus bij elke browser, computer of ander device afzonderlijk worden geactiveerd.

Google Ads

Deze website maakt gebruik van de online-marketingtool Google Ads van Google.

Google Ads gebruikt cookies om advertenties te tonen die relevant zijn voor de gebruikers en om de prestaties van marketingcampagnes te verbeteren of te voorkomen dat gebruikers dezelfde advertenties vaker zien. Via een cookie-ID houdt Google bij welke advertenties in welke browser getoond zijn om zo te kunnen voorkomen dat ze steeds opnieuw worden getoond. Daarnaast kan Google gebruikmaken van cookie-ID's om de zogenoemde ‘conversie’ van advertenties bij te houden. Dit ziet bijvoorbeeld op de situatie dat een gebruiker een Google Ads advertentie ziet en later met dezelfde browser naar de website van de adverteerder gaat en daar een aankoop doet op basis van die advertentie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser een directe verbinding met de server van Google. Door de inzet van Google Ads ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u een account heeft bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u geen account bij Google heeft of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Google uw IP-adres verwerkt.

U kunt deze trackingsprocessen op de volgende manieren tegengaan:

a) door bepaalde instellingen in uw browser-software, met name onderdrukking van third-party-cookies zodat u geen advertenties van derden meer te zien krijgt;

b) door deactivering van cookies voor conversion-tracking, waarbij u uw browser zo instelt dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, al wordt deze instelling gewist als u alle cookies wist;

c) door deactivering van de op bezoekersvoorkeuren gebaseerde advertenties door aanbieders die meedoen met het zelfreguleringsinitiatief 'About Ads', via de link https://www.aboutads.info/choices, al wordt deze instelling gewist als u alle cookies wist; 

d) door permanente deactivering in uw browser via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van onze websites volledig kunt benutten.

Meer informatie over Google Ads van Google vindt u via https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. Informatie over de omgang met persoonsgegevens bij Google in het algemeen vindt u via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Ook kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bekijken via https://www.networkadvertising.org

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google. Dit is een functie waarmee Google advertenties uit het eigen adverteerdersnetwerk toont aan bezoekers van de website, gebaseerd op de voorkeuren van de bezoeker. Hierbij worden cookies ingezet om een bezoeker te herkennen wanneer deze een website uit het adverteerdersnetwerk van Google opent. Op deze pagina kunnen dan advertenties getoond worden die specifiek over inhoud gaan die de bezoeker eerder heeft geopend op een andere website die gebruikmaakt van de remarketingfunctie van Google.

Als u echter niet wilt dat de remarketingfunctie van Google werkt, kunt u deze ook uitschakelen door de bijbehorende instellingen onder https://adssettings.google.com/ te maken. U kunt ook eventueel het gebruik van cookies uitschakelen voor de op interesses gebaseerde advertenties, via het Advertising Network Initiative, door de aanwijzingen op https://optout.networkadvertising.org op te volgen. Kijk voor meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Facebook Ads, Pixel en Custom Audience

Wij gebruiken online-marketingdiensten van de aanbieder Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ('Facebook').

Facebook Ads, Facebook Pixel en Website Custom Audience worden daarbij gebruikt met inbegrip van retargeting.

Met Facebook-Pixel plaatst Facebook bij het openen van onze website cookies in uw browser. Met behulp van Facebook-Pixel kan Facebook bezoekers van onze website herkennen als zij ook gebruiker van Facebook zijn, en indelen in interessegroepen (interesse voor bepaalde producten en aanbiedingen op de bezochte website).
 
Aan de cookies worden dan zogeheten gebruikersprofielen gekoppeld, waarin relevante informatie over de gebruiker wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte webpagina's, gebruikte social media, maar ook uit communicatiepartners en technische gegevens (apparaatinformatie, metagegevens), zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over de gebruikstijden. Als een gebruiker heeft ingestemd met het verzamelen van zijn locatiegegevens, kunnen deze gegevens ook worden verwerkt. Zo kan het gebruik dus ook apparaatoverstijgend worden gevolgd.

Daardoor worden onze reclameboodschappen (zogenaamde 'Facebook Ads') op Facebook alleen getoond aan gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod.
 
Als u zelf gebruik maakt van het sociale netwerk Facebook, kunnen deze gegevens daar aan uw gebruikersprofiel worden gekoppeld. In principe hebben we alleen toegang tot beknopte informatie over het resultaat van onze advertenties en kunnen we reclamecampagnes en advertenties publiceren voor de relevante interessegroepen (Custom Audience).

Met behulp van Facebook-Pixel kunnen we ook de resultaten van onze marketinginspanningen analyseren. 

Deze cookies kunnen later over het algemeen ook worden uitgelezen op andere websites die dezelfde online marketingprocedure gebruiken, en worden geanalyseerd met het oog op de presentatie van hun inhoud en aangevuld met nieuwe gegevens.

Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door Facebook vindt u hier https://www.facebook.com/about/privacy. Hier kunt u de instellingen voor gebruikersgerichte reclame veranderen: https://de-de.facebook.com/ads/settings. U kunt ook het plaatsen van Facebook-pixelcookies voorkomen door uw browserinstellingen hierop aan te passen of door op deze link te klikken: Facebook Pixel deactiveren.

d) Integratie van andere diensten en inhoud van derden

Wij doen er alles aan om alleen inhoud te gebruiken waarvan de aanbieder het IP-adres enkel voor het aanleveren van de inhoud gebruikt. We hebben er echter geen invloed op als een third-partyaanbieder het IP-adres bijvoorbeeld ook opslaat voor statistische doeleinden. Als dit bij ons bekend is, brengen we de gebruiker ervan op de hoogte.

Google Maps (kaartenservice)

Op onze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u direct op onze website interactieve kaarten tonen en kunt u gebruikmaken van deze handige kaartfunctie. Door uw bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina op onze website heeft bezocht. Daarnaast worden de onder 4a van deze verklaring genoemde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet een gebruikersaccount van Google heeft en of u zich hiermee aanmeldt of niet. Als u bij Google bent ingelogd worden uw gegevens direct aan uw account toegevoegd. Als u die koppeling met uw profiel in Google niet wilt, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om hun website op gebruikersbehoeften af te stemmen. Deze analyse dient vooral (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) voor het genereren van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers in het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. De wettelijke grondslag is artikel 6, lid 1 sub f van de AVG, ons gerechtvaardigde belang is gelegen in de optimale levering van het kaartenmateriaal en de kaartfuncties.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen deze vorming van gebruikersprofielen. Dit kunt u bij Google doen. Meer informatie over het doel en de omvang waarin Google gegevens verzamelt en verwerkt, en meer informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om middels instellingsopties uw privacy te beschermen, vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo (video-integratie)

In ons onlineaanbod zijn video's van het platform Vimeo geïntegreerd, beheerd door Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten.

Daarbij kunnen gebruiksgegevens, communicatiegegevens, apparaatgegevens en inhoudelijke gegevens naar de aanbieder worden verzonden. De wettelijke grondslag is ook hier artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen zijn gelegen in de gebruikersvriendelijke integratie van video's en de optimale presentatie ervan.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Vimeo vindt u hier: https://vimeo.com/privacy. Vimeo kan Google Analytics voor eigen doeleinden gebruiken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking door de hierboven voor Google Analytics beschreven procedure te volgen.


5. Contact opnemen, contactformulier

Ook als u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens verwerkt. De gegevens die u opgeeft, zoals uw naam en e-mailadres en de inhoud van uw vraag of opmerking, worden doorgestuurd naar de juiste contactpersoon bij Fielmann, die uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw verzoek. Denk bijvoorbeeld aan onze klantenservice, die deze gegevens gebruikt om vragen over onze producten of uw bestelling te kunnen behandelen.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoek of algemeen voor de verwerking van uw aanvraag (art. 6, lid 1, sub b. AVG). 

Er vindt geen verdere verwerking van deze persoonsgegevens plaats, tenzij anders vermeld en behoudens andersluidende wettelijke bewaarplichten. Uw gegevens worden verwerkt zolang als dat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.


6. Direct mail en tevredenheidsenquêtes

a) Informatieverstrekking en reclame over aanverwante producten en diensten (direct mail)

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u bij een aankoop of het gebruik van onze diensten verstrekt, ook om u per post of per e-mail interessante en promotionele informatie toe te sturen.

Gebruikt worden uw naam, uw postadres (indien gespecificeerd en in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden), uw e-mailadres en informatie over de soorten producten of diensten die u hebt afgenomen.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming sturen wij u alleen e-mails met reclame-inhoud over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u al bij ons heeft afgenomen, tenzij u hiertegen verzet heeft aangetekend.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens voor voornoemde informerings- en reclamedoeleinden is art. 6, lid 1 sub f. AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt bij de informering van onze klanten over interessante nieuwe dingen en bij het reclame maken voor onze producten en diensten. Als u toestemming heeft gegeven, is de wettelijke grondslag art. 6, lid 1 sub a. AVG.

U kunt te allen tijde verzet aantekenen tegen dit gebruik van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met de klantenservice, bijvoorbeeld per e-mail via kundenservice@fielmann.com of klik op de afmeldlink onderaan een bericht. 

Wij wijzen erop dat u in uitzonderlijke gevallen, ook aantekening van uw verzet, toch nog tijdelijk reclamemateriaal kunt ontvangen. Dit is te wijten aan de noodzakelijke doorlooptijd die om technische redenen binnen het selectieproces nodig is en betekent niet dat wij uw verzet niet hebben gehonoreerd.

b) Overige klanttevredenheidsenquêtes 

Het is ook mogelijk dat u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een vrijwillig klanttevredenheidsonderzoek.

Voor de implementatie hiervan hebben wij gerenommeerde marktonderzoeksinstituten en adviesbureaus ingeschakeld. Wij bieden de mogelijkheid van een vertrouwelijke enquête.

Door op de betreffende knoppen te klikken, wordt een venster geopend van het bedrijf dat met de uitvoering van het onderzoek is belast. Daar vindt u de bijbehorende vragenlijsten. Uw gegevens en antwoorden worden door onze opdrachtnemers verzameld en aan ons of centraal aan Fielmann AG, Hamburg doorgegeven.

Bij vertrouwelijke vragenlijsten ontvangt Fielmann alle antwoorden en resultaten uitsluitend in geanonimiseerde vorm. In dat geval is het niet mogelijk om te achterhalen wie de informatie heeft verstrekt.
 
In het geval van een persoonlijke enquête worden tegelijk met de resultaten ook de verstrekte contactgegevens aan Fielmann doorgegeven. Deze worden ook gebruikt voor de communicatie met de klant, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft om dit te doen in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub a van de AVG. Deze toestemming is vrijwillig en te allen tijde te herroepen voor de toekomst.

Voor zover wij u een uitnodiging sturen om deel te nemen naar aanleiding van een aankoop, kan dit gebaseerd zijn op onze reclamebelangen (artikel 6, lid 1, punt f AVG). U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van dit soort uitnodigingen voor klanttevredenheidsonderzoeken.


7. Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen in bovengenoemde gevallen aan derden of aan verwerkers doorgegeven.

Alle dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en zijn contractueel gebonden aan ons hoge veiligheidsniveau. De bedrijven ontvangen persoonsgegevens in het kader van de zogenaamde orderverwerking voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de betreffende order. Het gebruik van deze persoonsgegevens door de dienstverlenende bedrijven voor hun eigen doeleinden is contractueel uitgesloten, tenzij anders wordt vermeld. 

De wettelijke grondslag hiervoor zijn de hierboven genoemde rechtsgrondslagen voor de verwerking. Daarnaast kunnen persoonsgegevens voor zover de toepasselijke wetgeving daartoe noodzaakt, worden verwerkt op basis van die wettelijke verplichtingen (als omschreven in artikel 6, lid 1, sub c van de AVG).


8. Pagina's op sociale media

U kunt met ons communiceren en informatie ontvangen over Fielmann en onze diensten via onze fanpagina's op sociale media. U vindt onze fanpagina's via
 
Facebook: https://www.facebook.com/fielmann/ 
Instagram: https://www.instagram.com/fielmann/ 
 
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze fanpagina's op Facebook of Instagram zijn wij samen met Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin2, Ierland) (hierna eenduidig aangeduid als 'Facebook') verwerkingsverantwoordelijk. Facebook verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt om ons anonieme statistieken over het gebruik van de fanpagina's te kunnen verschaffen. Door het gebruik van de pagina's op Facebook worden tracking-cookies ingesteld. Deze tracking kan ook gevolgen hebben voor bezoekers die geen profiel op Facebook hebben, maar wel de pagina's bekijken. De door Facebook verwerkte persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, waar andere regels voor de bescherming van gegevens gelden. 
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen zijn de communicatie met u en de mogelijkheid om bekendheid te geven aan Fielmann en haar aanbiedingen en diensten.
 
U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen of met Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin2, Ierland) om uw rechten onder deze verklaring gegevensbescherming af te dwingen. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat het definitief verwijderen van inhoud en informatie door ons slechts in beperkte mate mogelijk is en dat Facebook daarom de uitvoering van uw rechten en de nakoming van de verplichtingen op grond van de bepalingen inzake gegevensbescherming (EU-kaderregeling voor gegevensbescherming) op zich neemt. Alle informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u via: https://de-de.facebook.com/policy.php


9. Veilige verwerking van uw gegevens binnen de EU

Fielmann beschermt uw persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen tegen onrechtmatige toegang of verlies. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van technologische ontwikkelingen.

Uw persoonsgegevens worden in principe binnen de EU verwerkt. Indien, in uitzonderlijke gevallen, een doorgifte naar een derde land plaatsvindt, gebeurt dit alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is om u de betreffende diensten te kunnen leveren en met inachtneming van de strenge eisen van de AVG, inclusief de naleving van de juiste garanties (artikelen 44 en 46, lid 2, sub f van de AVG).


10. Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts voor zolang als dit noodzakelijk is voor het behalen van de verwerkingsdoeleinden.


11. Uw rechten

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bestaan de volgende rechten:

 • Recht van inzage (Art. 15 AVG),
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG) en/of gegevenswissing (ook wel het 'recht op vergetelheid') (Art. 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG),
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking (Art. 21 lid 1 AVG) en specifiek het recht van bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing (Art. 21 lid 2 AVG),
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens ('dataportabiliteit', Art. 20 lid 1 AVG).

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst intrekken.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wordt gebaseerd op een afweging van belangen, kunt u een bezwaar indienen tegen deze verwerking (artikel 21, lid 1 AVG).

Dit is van toepassing bij persoonsgegevensverwerking die niet essentieel is voor de navolging van een afspraak of contract met u. Dit zullen wij altijd toelichten, zoals hier nader wordt beschreven. Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen we u vragen om de reden waarom u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we tot dat moment hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, brengen we de situatie in kaart en zullen we de gegevensverwerking stoppen of aanpassen, of we zullen aan u uitleggen op welke dwingende gerechtvaardigde gronden we de verwerking toch doorvoeren.

Los daarvan kunt u altijd en zonder opgave van reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, waaronder mede begrepen profilering die betrekking heeft op direct marketing(Art. 21 lid 2 AVG). 

Zeichenfläche 4 user-loggedout user-loggedin Compass Rechnung Przelewy24 pobraniem PayPal Visa Mastercard dobirka